Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam  a organizačným opatreniam vedenia školy.

Konzervatórium nemá vlastnú jedáleň. Žiaci sa stravujú v jedálni pri Jazykovej škole, ktorá sa nachádza cca. 5 min. chôdze od školy. Jedáleň je priestranná, slnečná a strava kvalitná. Stravujú sa v nej aj žiaci gymnázia.

Žiacka rada reprezentuje a zastupuje študentov Konzervatória. Jej úlohou je riešiť problémy študentov a komunikovať s vedením školy, predkladať mu návrhy na zlepšenie fungovania školského prostredia.

Podkategórie

Vedenie školy

Čítať ďalej...

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline sme založili na podporu a rozvoj umeleckých aktivít zameraných na hudbu, organizáciu hudobných podujatí a podporu vzdelávania v oblasti hudby.

Našu činnosť môžete podporiť príspevkami na č. účtu SK97 1111 0000 0016 9272 8004.

Symfonický orchester Konzervatória

Symfonický orchester Konzervatória vznikol v roku 1960 pod vedením pedagóga hry na husliach Bohumila Urbana ako komorný sláčikový orchester. 

Čítať ďalej...

Spevácky zbor Konzervatória

Spevácky zbor konzervatória vznikol ako komorný zbor už v roku 1956. Počas svojej existencie pravidelne účinkoval ako dievčenský alebo miešaný zbor na kultúrnych podujatiach školy, mesta i v rámci Slovenska.

Čítať ďalej...

Big Band Konzervatória

Big Band Konzervatória v Žiline bol založený 3. februára 1993. Jeho zakladateľom bol trombónista, spevák a pedagóg Miroslav Belorid. V roku 2006 po ňom taktovku na čas prebrali jeho syn Branislav Belorid a saxofónista Marek Pastírik, pod ktorého vedením funguje orchester až podnes.

Čítať ďalej...

Hudobný archív

 

https://archiv.konza.sk/