Aktuálne informácie

Aktualizované informácie o voľných pracovných miestach a druhom kole prijímacích skúšok nájdete v sekcii Dokumenty a Aktuálne.

Dôležitý oznam

Milí študenti,
vyučovanie je zabezpečené za podmienky dodržania platných opatrení a nariadení. Tešíme  sa na stretnutie s vami podľa aktuálnej pandemickej situácie. Pokračujeme podľa materiálu "Návrat do škôl 2021" a aktuálnej mapy

COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU

www.ucimenadialku.sk

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Aktuálne

Informácie o vzdelávaní, oznámenia a organizácia činnosti školy.

Žiaci

Najdôležitejšie informácie pre našich študentov.

Koncerty

Realizované a pripravované aktivity našej školy.

Štúdium

Informácie o študijných odboroch našej školy.

Aktuálne informácie

Aktualizované informácie o voľných pracovných miestach a druhom kole prijímacích skúšok nájdete v sekcii Dokumenty a Aktuálne.

Dôležitý oznam

Milí študenti,

vyučovanie je zabezpečené za podmienky dodržania platných opatrení a nariadení. Tešíme sa na stretnutie s vami podľa aktuálnej pandemickej situácie. Pokračujeme podľa materiálu "Návrat do škôl 2021" a aktuálnej mapy

COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU

www.ucimenadialku.sk

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927.

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927.

Aktuálne

Informácie o vzdelávaní, oznámenia a organizácia činnosti školy.

Žiaci

Najdôležitejšie informácie pre našich študentov.

Koncerty

Realizované a pripravované aktivity našej školy.

Štúdium

Informácie o študijných odboroch našej školy.

Vítame Vás

Konzervatórium Žilina

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste.

Welcome to

Vítame Vás

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste.

Súčasti školy

Počas štúdia na našej škole má žiak možnosť pôsobiť v umeleckých telesách, zabezpečíme mu ubytovanie a stravovanie, aktívne sa môže podieľať na študentskom živote a ovplyvňovať chod školy prostredníctvom žiackej rady a rady školy, rozširovať svoje vedomosti v školskej hudobnej knižnici a s vedúcimi odborov cez odporúčania, námety a návrhy skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Konzervatórium Žilina Vás pozýva

na flautový recitál Viktórie Skokanovej v utorok 29. 6. 2021 o 17.00 hod....

Celoštátne kolo SŠK SR -drevené dych. nástroje

 Výsledky SŠK SR v hre na drevených dychových nástrojoch, Žilina 17....

Oznam o konaní 2. kola prijímacích skúšok

Oznam o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre študijný odbor  8228 Q...

Big Band Žilinského Konzervatória.

Big Band Žilinského Konzervatória.