Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024