Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2023/2024 Konzervatórium v Žiline ponúka uchádzačom o štúdium možnosť absolvovania prípravných kurzov

Podkategórie