Konzervatórium v Žiline  pozýva všetkých záujemcov o štúdium v školskom roku 2022/2023 (žiakov ZUŠ, ZŠ, študentov i absolventov stredných škôl, študentov VŠ)
dňa 6. novembra 2021 (sobota) na I. konzultáciu v rámci METODICKÉHO DŇA 

Milí priatelia, 10. október 1951 je tým dňom, od ktorého sa datuje história vzniku nášho Konzervatória. 70 rokov je v živote človeka čas, kedy spomína, bilancuje a oslavuje. Tešíme sa na to, že spolu s nami aj Vy oslávite tento jubilejný rok na koncertoch a podujatiach, ktoré pripravujeme.