Prípravné kurzy

Milí uchádzači o štúdium na našom Konzervatóriu,
Naši pedagógovia sú pripravení vám pomáhať pri príprave dištančnou formou. Stačí kontaktovať mailom vedúceho oddelenia alebo daného pedagóga, u ktorého máte záujem študovať a poslať nahrávku programu.

Keďže termín prijímacích skúšok posunulo MŠVVŠ až na máj, zrealizujeme ešte jedno kolo prípravných kurzov z hudobno-teoretických predmetov.
Aktualizované informácie nájdete v sekcii Štúdium a Aktuálne.

Dôležitý oznam

Milí študenti,
aj v novom roku pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou od 11.1.2021. Tešili sme sa na stretnutie s vami, žiaľ, zhoršená pandemická situácia nám to neumožňuje.

www.ucimenadialku.sk

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927. 

Aktuálne

Informácie o vzdelávaní, oznámenia a organizácia činnosti školy.

Žiaci

Najdôležitejšie informácie pre našich študentov.

Koncerty

Realizované a pripravované aktivity našej školy.

Štúdium

Informácie o študijných odboroch našej školy.

Prípravné kurzy

Milí uchádzači o štúdium na našom Konzervatóriu, 
Naši pedagógovia sú pripravení vám pomáhať pri príprave dištančnou formou. Stačí kontaktovať mailom vedúceho oddelenia alebo daného pedagóga, u ktorého máte záujem študovať a poslať nahrávku programu.

Keďže termín prijímacích skúšok posunulo MŠVVŠ až na máj, zrealizujeme ešte jedno kolo prípravných kurzov z hudobno-teoretických predmetov. 
Aktualizované informácie nájdete v sekcii Štúdium a Aktuálne.

Dôležitý oznam

Milí študenti,
aj v novom roku pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou od 11.1.2021. Tešili sme sa na stretnutie s vami, žiaľ, zhoršená pandemická situácia nám to neumožňuje.

www.ucimenadialku.sk

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927.

Konzervatórium Žilina žijeme hudbou

Kvalitné vzdelávanie a výborné výsledky našich študentov zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnili rozvoj hudobného života na Slovensku.

Vzdelávanie s tradíciou prof. Ladislav Árvay

huslista a pedagóg, zakladateľ Hudobnej školy ktorá vznikla ako jedna z prvých na Slovensku v roku 1927.

Aktuálne

Informácie o vzdelávaní, oznámenia a organizácia činnosti školy.

Žiaci

Najdôležitejšie informácie pre našich študentov.

Koncerty

Realizované a pripravované aktivity našej školy.

Štúdium

Informácie o študijných odboroch našej školy.

Vítame Vás

Konzervatórium Žilina

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste.

Welcome to

Vítame Vás

História školy sa začala písať v roku 1927, keď zásluhou huslistu a pedagóga prof. Ladislava Árvaya bola založená Hudobná škola – ako jedna z prvých na Slovensku. Táto svojou kvalitou a výsledkami zásadne a veľmi pozitívne ovplyvnila rozvoj hudobného života v meste.

Súčasti školy

Počas štúdia na našej škole má žiak možnosť pôsobiť v umeleckých telesách, zabezpečíme mu ubytovanie a stravovanie, aktívne sa môže podieľať na študentskom živote a ovplyvňovať chod školy prostredníctvom žiackej rady a rady školy, rozširovať svoje vedomosti v školskej hudobnej knižnici a s vedúcimi odborov cez odporúčania, námety a návrhy skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Prípravné kurzy - online

Prípravné kurzy z hudobnej teórie, dejín hudby a sluchovej analýzy sa budú...

Oznam

Milí študenti, naďalej pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou.

Big Band Žilinského Konzervatória.

Big Band Žilinského Konzervatória.