II. Metodický deň : sobota 16. marca 2024

Konzervatórium v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium v školskom roku 2024/2025 (žiakov ZUŠ, ZŠ, študentov i absolventov stredných škôl , študentov VŠ) dňa 16. marca 2024 (sobota) o 9,00 hod. na II. METODICKÝ DEŇ
 
Prezentácia: od 8,00 do 9,00 hod  v budove „B“ Konzervatória
 
Pozvánka na konzultáciu stiahnúť dokument
   
   

 

Na našej škole je možné študovať:
 • Spev
 • Skladbu
 • Dirigovanie
 • Hru na klavíri
 • Hru na organe
 • Hru na priečnej flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu,
  pozaune, tube, hru na bicích nástrojoch
 • Hru na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, harfe, cimbale
 • Hru na akordeóne
 • Cirkevnú hudbu