Konzervatórium v Žiline Vás pozýva

 na súťaž Rudolfa Petráka 2024