Rada školy pri Konzervatóriu Žilina

je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

   priezvisko a meno  funkcia v rade školy

1.

Mgr. Martina TURSKÁ, Dis. art. zástupca pedagogických zamestnancov - predseda

2.

Mgr. Martin OBOŇA zástupca pedagogických zamestnancov

3.

Danka PIDYCHOVÁ zástupca nepedagogických zamestnancov

4.

Bc. Marcela ADAMKOVÁ delegovaný zástupca

5.

Bc. Darina BUGÁŇOVÁ delegovaný zástupca

6.

Ing. Miriam SKÁCELOVÁ delegovaný zástupca

7.

Ing. Ľubomír BECHNÝ delegovaný zástupca

8.

AttilaLEDECZKY  zástupca žiakov

9.

Ing. Vladimír SVRČEK zástupca rodičov - podpredseda

10.

Renáta ČONKOVÁ zástupca rodičov

11.

Mgr. Darina ARCE zástupca rodičov