Rada školy pri Konzervatóriu Žilina

je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

   priezvisko a meno  funkcia v rade školy

1.

Turská Martina, Mgr., Dis. art. zástupca pedagogických zamestnancov - predseda

2.

Prokop Ján, Mgr. zástupca pedagogických zamestnancov

3.

Šottníková Eva zástupca nepedagogických zamestnancov

4.

Adamková Marcela, Bc. delegovaný zástupca

5.

Bugáňová Darina, Bc. delegovaný zástupca

6.

Skácelová Miriam, Ing. delegovaný zástupca

7.

Bechný Ľubomír, Ing. delegovaný zástupca

8.

Hojo Adam zástupca žiakov

9.

Svrček Vladimír, Ing.  zástupca rodičov - podpredseda

10.

Valášková Marcela, Mgr. zástupca rodičov

11.

Holenka Ladislav, Mgr. zástupca rodičov