ŠKOLSKÝ ROK 2023-2024

 
20. – 22. 3. 2024 Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na akordeóne v Košiciach

PÚČEK Martin

GAJDIČIAR Adam 

1. miesto v 1. kategórii Absolútny víťaz

3. miesto v 1. kategórii

(Mgr. art. Janka Halačová)

15. – 17. 4. 2024 Súťaž študentov konzervatórií SR v  hre na klavíri v Banskej Bystrici

HOLÁ Michaela 

3. miesto v 2. kategórii

pedagóg – Mgr. art. Michael Berki, ArtD.

10. – 12. 4. 2024 Súťaž študentov konzervatórií SR v  hre na husliach v Žiline
KALIČÁK Rastislav 

3. miesto v 2. kategórii

pedagóg – Mgr. art. Miroslav Baloga

18. – 20. 3. 2024 Súťaž študentov konzervatórií SR v speve v Košiciach

HANZEĽOVÁ Alexandra

ZBONČÁKOVÁ Kristína

2. miesto v 1. kategórii

2. miesto v 2. kategórii

(MgA. Martina Polievková, ArtD.)

25. – 27. 3. 2024 Súťaž študentov konzervatórií SR v komornej hre v Bratislave 

Filip ÚKROP

Rastislav KALIČÁK

Matej JANÍK

 

Kristína MUCHOVÁ

Mária ŠÚŇOVÁ

Nataša BEREŠÍKOVÁ

 

Emma BARČÁKOVÁ

Zdenka BARILLOVÁ

Alica MARTINKOVÁ     

Miriam KOZEMPELOVÁ

kategória KLAVÍRNE TRIO 1. miesto

pedagóg – Mgr. art. Miroslav Baloga

 

 

kategória RÔZNE ZOSKUPENIA 2. miesto

pedagóg – Mgr. art. Anna Brezániová

 

 

kategória RÔZNE ZOSKUPENIA DYCHOVÝCH NÁSTROJOV 3. miesto

pedagóg – Mgr. art. Jozef Sršeň

6. 11. 2023 INTERCOMP medzinárodný hudobný festival Banská Bystrica

HOLÁ Michaela

ZÁPOTOČNÝ Pavol Bohdan

 

TRIO AVANTE :

Kristína MUCHOVÁ,

Mária ŠÚŇOVÁ,

Nataša BEREŠÍKOVÁ

čestné uznanie v kategórii hra na klavíri, do 23 rokov (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

 

1. miesto v kategórii hra na klavír, od 23 rokov (MgA. Darina Švárna)

 

čestné uznanie v 1. kategórii komornej hry   (Mgr. art. Anna Brezániová)

 

 

 

3. 11. 2023  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka, Karlove Vary, CZ
ZBONČÁKOVÁ Kristína 3. miesto v kategórii Operné nádeje  (MgA. Martina POLIEVKOVÁ, ArtD.)
30. 11. – 2. 12. 2023 Amadeus Brno, CZ
30. ročník medzinárodnej  mozartovskej súťaže pre mladých klaviristov 

Mária Sarina Chmúrová

 

Anna Nanami Chmúrová

 

Katarína Misaki Chmúrová

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky

3. miesto v 2. kategórii

 

2. miesto v 3. kategórii

pedagóg – Mgr. art. Michael Berki, ArtD.

 

1. miesto 4. kategórii

pedagóg – MgA. Darina Švárna

22. – 2. 11. 2023 Virtuosi per musica di pianoforte 56. roč. medzinárod. klavírnej súťaže v Ústí nad Labem, CZ 

 

Mária Sarina Chmúrová

 

 Anna Nanami Chmúrová

 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky

 čestné uznanie v 1. kategórii

 

1. miesto v 2. kategórii

„Cena  hejtmana Ústeckého kraje“ za interpretáciu skladby : W. A. Mozart -
Variácie na tému "Ah, vous dirai-je maman"

pedagóg – Mgr. art. Michael Berki, ArtD.

 

28. 10. 2023   IX. Medzinárodné akordeónové dni v Prahe
Viera HODASOVÁ  zlaté pásmo v kategórii sólisti  (Mgr. art. Mária MÁRTONOVÁ, ArtD.)
26. – 29. 10. 2023   Medzinárodná klavírna súťaž Bachova Akademie Dobřany, CZ

CHMÚROVÁ Mária Sarina

CHMÚROVÁ Anna Nanami

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky

čestné uznanie 1. stupňa v 1. Kategórii  (Mgr. art. Michael BERKI, ArtD.)

 

3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Michael BERKI, ArtD.)

 

15. 10. 2023  Medzinárodná online interpretačná súťaž, American Edition
Denisa VYŠINSKÁ 1. miesto v kategórii 20-25 r.  (Mgr. Andrea RAJTEKOVÁ)
13. 10. 2023  World Art Games, International Art Media Contest, Spain
Denisa VYŠINSKÁ 1. miesto v kategórii V.    (Mgr. Andrea RAJTEKOVÁ)

 

ŠKOLSKÝ ROK 2022 - 2023

24. – 25. 6. 2023 Medzinárodná súťaž v hre na klavíri KLAVÍRNE TALENTY PRE EURÓPU 2023 

CHMÚROVÁ Mária Sarina 

CHMÚROVÁ Anna Nanami    

CHMÚROVÁ Katarína Misaki 

 

ŠPRLÁKOVÁ  Sára 

ÚKROP Filip

CEDZOVÁ Romana

1. miesto v 1. kategórii

1. miesto v 2. kategórii

2. miesto v 2. kategórii

 

 Čestné uznanie v 4. kategórii

Čestné uznanie v 4. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

2. miesto v 4. kategórii  (Mgr. art. Peter Pláňavský)

20. 6. 2023 Medzinárodná súťaž Talents for Europe, Dolný Kubín

KÁČERÍK Matej, mimoriadny ročník       

čestné uznanie (Bc. Matej Tkáč)

8. 6. 2023 Medzinárodná husľová súťaž Gyulu Beliczayho, Komárno
KAVALEK Matúš,  mimoriadny žiak          zlaté pásmo (Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)

1. – 2. 6. 2023 Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl, Turčianske Teplice 

PÚČEK Martin

REPKA Lukáš

BRIDOVÁ Veronika a

VYŠINSKÁ Denisa

1. miesto v kategórii 8 A  (Mgr. art. Janka Halačová)

3. miesto v kategórii 8 A  (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

 

2. miesto v kategórii komorná hra (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

31. 5. 2023 La GUITAROMANIE celoslovenská gitarová súťaž, Martin 
MESIAČKOVÁ Adriana, mimoriadny ročník  2. miesto  (Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD.)
25. - 26.5.2023  XXI. Medzinárodný festival Euromusette & Goldentango mladých akordeonistov, Rajecké Teplice
Bridová Veronika a Vyšinská Denisa 2. miesto V. kategória - komorná hra bez obmedzenia veku (Mgr. art. M. Mártonová, ArtD.)
18. 5. 2023    Medzinárodný súťažný festival Rajecká hudobná jar
KOVAČECH Michal, mimoriadny ročník    1. miesto a Cenu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora  (Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)
5. – 7. máj 2023  13. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Broumovská klávesa, ČR 

CHMÚROVÁ Anna Nanami

CHMÚROVÁ Katarína Misaki 

CHMÚROVÁ Mária Sarina

1. miesto v 1. kategórii

ČU 1. st. v 1. kategórii

3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

apríl 2023
12. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže Vítězslava Nováka, Kamenice nad Lipou, ČR
 

ZHEREPPA Sofia

KUHAJDOVÁ Alžbeta

LATCHENKO Yelizavetha 

Čestné uznanie v 2. kategórii

Čestné uznanie v 4. kategórii

1. miesto v 4. kategórii (Mgr. art. Peter Pláňavský)

28. 4.2023  Husľová súťaž Rudolfa Országa v Kremnici, 13. ročník

KOVAČECH Michal, mimoriadny ročník   

zlaté pásmo (Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)

14. 4. 2023  Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava 2023

HODASOVÁ Viera

REPKA Lukáš 

Čestné uznanie v 4. kategórii  (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

2. miesto v 5. kategórii  (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

3. - 5.  4. 2023  SŠK SR v hre na plechových dychových nástrojov, Košice

HRNČÍRIK Peter, trúbka   

MEDVEĎ Lukáš, pozauna

HRNRYBANSKÝ Martin, pozauna 

ČÍRIK Martin, pozauna 

PRIEHODA Ľuboš, tuba

KLEMAN  Marek, pozauna

 

3. miesto v  1. kategórii  (Mgr. Martin Oboňa)

1. miesto v 1. kategórii   (Mgr. art. Martin Židek)

2. miesto v 1. kategórii   (Mgr. art. Martin Židek)

3. miesto v 1. kategórii   (Mgr. art. Martin Židek)

1. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek)

1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek)

absolútny víťaz, Cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora 

31. 3. – 2. 4. 2023 Medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov v Kronbergu, Nemecko 

CHMÚROVÁ Anna Nanami

CHMÚROVÁ Mária Sarina

čestné uznanie v 2. kategórii

3. miesto v 2. kategórii   (Mgr. art. Michael Berki, ArtD. )

17.– 19. 3. 2023  Súťaž študentov konzervatórií SRv hre na drevených dychových nástrojoch, Banská Bystrica 

ŠÚŇOVÁ Mária, flauta 

BARČÁKOVÁ Ema flauta 

MUCHOVÁ Kristína, hoboj 

Absolútny víťaz súťaže

JANČEKOVÁ Veronikasaxofón

BLIZMANOVÁ Eunika,  saxofón 

SAZONOVÁ Júlia,  flauta 

ZICHÁČKOVÁ Karolína, hoboj 

BARTKO Juraj, saxofón 

UHLIARIK Jakub, saxofón   

2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. M. Hanáček, ArtD.)

2. miesto v 1, kategórii  (Mgr. art. M. Hanáček, ArtD.)

1. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. M. Ivaniš)

 

3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. P. Sandanus)

2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. M. Pastírik, ArtD.)

2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Sršeň)

1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Ivaniš)

1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.)

1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.)

17. – 19. 3. 2023  súťaž študentov konzervatórií SR v hre na gitare, Žilina 
KARCOL David    3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Dušan Vrúbel, ArtD.)
9. - 10. 2. 2023  Husľová dieľňa,  ZUŠ L. Árvaya 

KOVAČECH Michal,

mimoriadny ročník

laureát (ZUŠ - Radovan Varga, Konzervatórium - Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)

24.-26.11. 2022 –  XIX. ročník medzinárodnej speváckej súťaže OLOMOUC 2022 
HLINKOVÁ Lea  3. miesto v kategórii 6.B    (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
24. – 26. 11. 2022 Medzinárodná klavírna súťaž AMADEUS 2022 v Brne 

CHMÚROVÁ Anna Nanami 

CHMÚROVÁ Mária Sarina 

3. miesto v 3. kategórii

3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

2. - 5. 11. 2022  VI. International Jeno Takacs Piano Competition for Young Pianists
Oberschutzen, Burgenland, Rakúsko
 
CHMÚROVÁ Anna Nanami, klavír

3. miesto v A kategórii (r. nar. 2010-2012) (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.) 

20. 10. 2022  Schneiderova Trnava, 21. ročník
KAVALEK Matúš, mimoriadny ročník

zlaté pásmo a hlavná cena (Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)

             
ŠKOLSKÝ ROK 2021 - 2022

11.– 13. 11. 2021 Medzinárodná mozartovská súťaž pre deti do 15 rokov Amadeus Brno 2021

Chmúrová Anna Nanami - klavír

Chmúrová Katarína Misaki - klavír 

čestné uznanie v 3. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

3. cena v 3. kategórii (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

23. – 25. 3. 2022 Súťaž konzervatórií SR v speve, Bratislava

Kristína ZBONČÁKOVÁ 

Vanesa ŠUTÁ 

2. miesto v 1. kategórii  (MgA. M. Polievková. ArtD.)

3. miesto v 2. kategórii  (MgA. M. Polievková, ArtD.)

28. – 30. 3. 2022  Súťaž konzervatórií SR v hre na klavíri, Žilina

Pavol Bohdan ZÁPOTOČNÝ

Nataša BEREŠÍKOVÁ 

1. miesto v 1. kategórii, (MgA. Darina Švárna) Absolútny víťaz súťaže

čestné uznanie v 1. kategórii (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

1. - 11. 4. 2022 Medzinárodná spevácka súťaž R. Petráka, Žilina

Kristína ZBONČÁKOVÁ 

Attila LEDECZKY 

Dana BIRASOVÁ 

Vanesa ŠUTÁ

Patrik KNUT 

Mgr. art. Martin SUROVIAK

Mgr. Martina TURSKÁ

2. miesto v kategórii IIA  (MgA. Martina Polievková, ArtD.) Cena galérie Locus arte za skladbu 20. – 21. st.

1. miesto v kategórii IIB  (Mgr. art. Peter Ripka)

2. miesto v kategórii IIIA pieseň (Mgr. art. Lucia Kostúrová)

čestné uznanie v kategórii IIIA opera (MgA. Martina Polievková, ArtD.)

3. miesto v kategórii IVB opera (MgA. Martina Polievková, ArtD.)

Cena doc. Róberta Pechanca za klavírnu spoluprácu

Cena za klavírnu spoluprácu

1. - 3. 4. 2022 Klavírna súťaž Broumovská klávesa 2022, ČR
Pavol Bohdan ZÁPOTOČNÝ 2. miesto v 4. kategórii  (MgA. Darina Švárna)
4. – 6. 4. 2022  Súťaž konzervatórií SR v hre na organe, Banská Bystrica 

Matúš VLŽÁK

Kristián TICHÁK

3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. Marián Muška)

3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. Marián Muška)

5. - 7. 4. 2022  Súťaž konzervatórií SR v hre na viole, violončele a kontrabase, Košice

Miguel Gonzalo Caceres TLACHÁČ viola

Anton WILLIGER – kontrabas 

Katarína KAŠKOVÁ – violončelo    

1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Miroslav Baloga)

 

1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Ružena Šípková)

 

2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Júlia Veselá)

11. – 13. 4. 2022 Súťaž Konzervatórií SR v hre na husliach, Košice

Rastislav KALIČÁK

Viktória Cecília JURÁŠOVÁ  

čestné uznanie v 1. kategórii  (Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)

čestné uznanie v 1. kategórii  (Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)

21. - 24. 4. 2022 Medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov v Bruseli "Merci, Maestro" 
Anna Nanami CHMÚROVÁ 1. miesto v kategórii A  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)
Medzinárodná (online) súťaž Opus 2022, Krakov

Emma Barčáková, flauta

Mária Šúňová, flauta

3. miesto v kat. do 18 rokov  (Mgr. art. Miroslav Hanáček, ArtD.)

3. miesto v kat. do 18 rokov  (Mgr. art. Miroslav Hanáček, ArtD.)

14. – 15. 5. 2022 Medzinárodná súťaž Mladí gitaristi, Dolný Kubín

ŠADLÁKOVÁ Miroslava

 

 

KARCOL David 

MARTINKA Michal 

 

1. miesto v 6. kategóri(doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.)

Cena predsedu poroty pre najúspešnejšieho slovenského účastníka 5. a 6. kategórie.  

3. miesto v 6. kategórii  (Mgr. art. Dušan Vrúbel, ArtD.)

čestné uznanie v 6. kategórii (Mgr. art. Dušan Vrúbel, ArtD.)

Cena Hudobnej a umeleckej akadémie J. Albrechta v Banskej Štiavnici za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa

19. – 21. 5. 2022 Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl, Bratislava

Marek MIKÁČ

Veronika BRIDOVÁ

3. miesto v kategórii VIII B  (Mgr. art. Mária Mártonová, Kormanová, ArtD.)

čestné uznanie v kategórii VIII B  (Mgr. art. Mária Mártonová, Kormanová, ArtD.)

7. - 10. 7. 2022  FORUM PER TASTI - 13. medzinárodný festival klavírneho umenia, Žilina

Mária Sarina Chmúrová 

Anna Nanami Chmúrová 

Katarína Misaki Chmúrová

Michaela Holá

Nataša Berešíková

Romana Cedzová

Monika Michaela Pagáčová

Elena Vaňová a Romana Cedzová 

1. miesto v 1, kategórii   (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

2. miesto v 3. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

1. miesto v 5. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

2. miesto v 5. kategórii (Mgr. art. Michael Berki, ArtD)

3. miesto v 5. kategórii (Mgr. art. Peter Pláňavský)

čestné uznanie v 5. kategórii  (Mgr. art. Veronika Chmeliarová)

3. miesto v 4. kategórii - klavírne duá  (Mgr. art. Veronika Chmeliarová)

 

  
ŠKOLSKÝ ROK 2020 - 2021

Czech Accordion OnLine competition 2021 Ostrava

Lukáš Repka

Roman Papiernik

Marek Mikáč 

Čestné uznanie v kategórii Junior  (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

Čestné uznanie v kategórii Junior  (Mgr. art. Janka Halačová)

Čestné uznanie v kategórii Senior  (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

VII. Odin international online music competition

Denisa Vyšinská - harfa

Marek Mikáč - akordeón

Čestné uznanie v kategórii strunových nástrojov  (Alica Mitková, Dis. art.)

1. cena v kategórii klávesových nástrojov  (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

1.5. 2021-1.6.2021  VIII. Rome International Music Competition, Rím, Taliansko
Denisa Vyšinská  3. cena  (Alica Mitková, Dis. art.)
30. Medzinárodný akordeónový festival Frank Marocco a INTERTALENT 2021 Dunajská Streda
Roman Papiernik 1. cena v kategórii A  (Mgr. art. Janka Halačová)
21. - 22. 6. 2021  Piano talents for Europe v Dolnom Kubíne

Anna Nanami Chmúrová – mimoriadny ročník

Katarína Misaki Chmúrová – mimoriadny ročník

Nataša Berešíková – 2. ročník

Michael Holá – 2. ročník

1. cena v 1. kategórii (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

3. cena v 2. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

 

3. cena v 4. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

3. cena v 4. kategórii  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

apríl 2021  Merci, Maestro, Brusel - medzinárodná klavírna súťaž

Anna Nanami Chmúrová – mimoriadny ročník

Katarína Misaki Chmúrová - mimoriadny ročník

účasť vo finále (3. kolo)  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

 

účasť v 2. kole  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

14.-16. 2021  Súťaž slovenských konzervatórií v hre na drevených dychových nástrojoch v Žiline

FLAUTA

Yuliia Sazonova

Emma Barčáková

FAGOT

Marek Schromm

SAXOFÓN

Jakub Uhliarik

Ľubomír Bežák

Juraj Bartko

Anna Cinková

2. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. Jozef Sršeň)

2. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. Miroslav Hanáček)

 

3. miesto v 2. kategórii (Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.)

 

2. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD)

2. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. Peter Sandanus)

čestné uznanie v 1. kategórii (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD)

2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD,. Mgr. art. Peter Sandanus)

29.3 - 31.3. 2021  Súťaž slovenských konzervatórií v hre na plechových dychových nástrojoch v Košiciach

TRÚBKA

Peter Hnrnčirík

Michal Kozárik

POZAUNA

Lukáš Medveď

Marek Kleman

TUBA

Ľuboš Priehoda

Čestné uznanie v 1. kategórii  (Mgr. Martin Oboňa)

2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. Martin Oboňa)

 

1. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek)

2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek)

 

2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek)

12.4. - 14.4. 2021 Súťaž slovenských konzervatórií v hre na gitare v Bratislave

David Karcol

Miroslava Šadláková

Michal Martinka

2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Dušan Vrúbel)

3. miesto v 2. kategórii  (doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.)

Čestné uznanie v 2. kategórii  (Mgr. art. Dušan Vrúbel)

12.4. - 14.4. 2021 Súťaž slovenských konzervatórií v hre na akordeóne v Banskej Bystrici

Marek Mikáč

 

Veronika Bridová

1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Mária Mártonová Kormanová, ArtD.)

Cena Slovenského hudobného fondu

2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Mária Mártonová Kormanová, ArtD)

12.4. - 14.4. 2021 Súťaž slovenských konzervatórií v komornej hre v Košiciach

Romana Cedzová, Elena Vaňová

Miroslav Macho, Miguel Gonzalo Tlacháč Careces

3.miesto v kategórii klavírne duo  (Mgr. art. Veronika Chmeliarová)

Čestné uznanie v kategórii rôzne zoskupenia  (Mgr. art. Miroslav Baloga)

ŠKOLSKÝ ROK 2019 - 2020

28. – 30. 11. 2019  Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 2019
Matej NERÁD                           1. miesto v kat. 19-22 r.
                                                  laureát a absolútny víťaz dvojkolovej súťaže  (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)

11. 2019 Amadeus Brno 2019 - Medzinárodná mozartovská súťaž pre klaviristov do 11 rokov
Anna Nanami Chmúrová         1. miesto  v spojenej kategórií I. a II. (roč. 2012 a mladší)  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)
Katarína Misaki Chmúrová      3. miesto  v IV. kategórii (roč. 2010)  (Mgr. art. Michael Berki, ArtD.)

6. – 7. 11. 2019  Medzinárodný festival Jazz & Accordion Days v Košiciach
Veronika BRIDOVÁ                   
2. miesto  v kategórii klasickej hudby   (Mgr. art. Mária Mártonová, Art10. – 3. 11. 2019

31. 10. – 3. 11. 2019   Medzinárodné akordeónové dni v Prahe – 5. ročník
Roman PAPIERNIK                   1. miesto v zlatom pásme v 3. kategórii  (Mgr. art. Janka Halačová)


Intertalent 2019 v Dunajskej Strede
Roman Papiernik (mimoriadny žiak) 2. cena v kategórii B  

 
ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019
 

16.-17. 5. 2019  Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl Nové Zámky
Marek MIKÁČ                    1. miesto v 8 A kategórii  (Mgr. art. M. Mártonová, ArtD.)
Veronika BRIDOVÁ           ČU v 8 a kategórii  (Mgr. art. M. Mártonová, ArtD.)
Roman PAPIERNIK           zlaté pásmo v 3. kategórii  (Mgr. art. J. Halačová)
Konza Quintet                    1. miesto v kategórii X.C – komorná hra

(Veronika Bridová, Helena Kvočková, Marek Mikáč, Jana Toráčová, Mikuláš Kapjor)
                                                                       (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

11.-13. 4. 2019 Medzinárodná akordeónová súťaž Moravská Ostrava v Ostrave – 8. ročník
Marek MIKÁČ                       2. miesto v 6. kategórii  (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)
Veronika BRIDOVÁ              ČU v 6. kategórii  (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)
Roman PAPIERNIK              1. miesto v 3. kategórii  (Mgr. art. Janka Halačová)

12. apríl 2019 – súťaž v 
hre na husliach Schneiderova Trnava
Matúš KAVALEK                  zlaté pásmo, víťaz kategórie  (Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)
Paloma SLOBoDOVÁ            zlaté pásmo, cena garanta súťaže MgA. S. Hochela  (Mgr. art. Miroslav Baloga)

3.-5. apríla 2019 v Žiline  Súťaž študentov konzervatórií SR v speve
Matej NERÁD                       
2. miesto v 1. kategórii  (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)

Matúš ČÍK                            3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Jozef Gráf)
Mária HANKOVÁ               
  3. miesto v 2. kategórii  (
MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
Eva GOLISOVÁ                 
  ČU v 2. kategórii  (
Mgr. art. Jozef Gráf)
Patrik KNUT                         
3. miesto v 2. kategórii  (
MgA. Martina Polievková, ArtD.)

5. apríla 2019  Súťaž študentov konzervatórií SR  v hre na klavíri – Košice

Martin CHUDADA                  1. miesto v 2. kategórii, absolútny víťaz súťaže
                ceny EMCY, cena AU v Banskej Bystrici, (MgA. Darina Švárna)
Kristián NEDELJAK               2. miesto v 1. kategórii  (
Mgr. art. Darina Andrejková)


18.-20. marca 2019 v Banskej Bystrici Súťaž študentov konzervatórií v hre na bicích nástrojoch

Sára KAPJOROVÁ               
ČU1. kategórii (MgA. Zuzana Mečárová)

25. – 28. 10. 2018 Medzinárodné akordeónové dni v Prahe – IV. ročník
Marek MIKÁČ                     
zlaté pásmo v 5. kategórii (Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.)

9. ročník festivalu zborového spevu VOCE MAGNA
Dievčenský spevácky  zbor      strieborné pásmo  (Mgr. art. Tomáš Vrškový)

 

ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018

10. - 11. 5. 2018  Medzinárodná akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Lipanoch
Marek MIKÁČ 
                 1. miesto v 8 A kategórii  (Mgr. art. M. Mártonová, ArtD.)

Helena KVOČKOVÁ         ČU v 8 A kategórii  (Mgr. art. J. Halačová)
Roman PAPIERNIK          
1. miesto v 3 kategórii (Mgr. art. J. Halačová)

3. 5. 2018   Talenty pre Slovensko - súťaž v hre na viole, violončele a kontrabase v Dolnom Kubíne
Juraj GLASNÁK             
 zlaté pásmo v 3. kategórii a Hlavná cena súťaže  (Mgr. art. A. Kocifajová)
Katarína KAŠKOVÁ       
 strieborné pásmo v 3. kategórii  (MgA. K. Glasnáková)

25. - 28. 4. 2018  Medzinárodná akordeónová súťaž v Pule (Chorvátsko)
Marek MIKÁČ                    
strieborné pásmo v kategórii D  (Mgr. art. M. Mártonová, ArtD.)

12. - 14. 4. 2018  Medzinárodná akordeónová súťaž v Ostrave
Marek MIKÁČ                   
2. miesto v 5. kategórii  (Mgr. art. M. Mártonová, ArtD.)

11.-13. 4. 2018   Súťaž slovenských konzervatórií v hre na plechových dychových nástrojoch  v Banskej Bystrici
Anita GARDLÍKOVÁ         
ČU v 1. kategórii v hre na trúbke  (Mgr. M. Oboňa)
Martin PANÁK                   
2. miesto v 1. kategórii v hre na pozaune  (Mgr. art. M. Židek)
Martin FOLTÁN                 
2. miesto v 1. kategórii v hre na tube  (Bc. J. Hodas)
Matúš KRPELAN               
1. miesto v 2. kategórii  v hre na pozaune, ABSOLÚTNY VÍŤAZ súťaže, cena SHF (Mgr. art. M. Židek)
Roman TOMAN              
   2. miesto v 2. kategórii v hre na pozaune (Mgr. art. M. Židek)
František VINCÚR
           3. miesto v 2. kategórii v hre na pozaune  (Mgr. art. M. Židek)
Dominika GÚBEROVÁ      
1. miesto v 2. kategórii v hre na lesnom rohu  (Š. Ladovský)

9.-11. 4. 2018   
Súťaž slovenských konzervatórií v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach
Stanislav BAKAĽAR           
2. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. M. Baloga)
Radovan MILAN 
              3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Baloga)
Juraj GLASNÁK                
 ČU v 1. kategórii  (Mgr. art. A. Kocifajová)

5.-8. 4. 2018   Medzinárodná interpretačná súťaž PRO BOHEMIA v Ostrave
Matúš KRPELAN                  
3. miesto v 4. kategórii v hre na pozaune (Mgr. art. M. Židek)
Viktória SKOKANOVÁ         
3. miesto v 4. kategórii v hre na flaute (Mgr. art. J. Sršeň)
Alexandra OVSIANKOVÁ   
ČU v 2. kategórii v hre na flaute  (Mgr. art. M. Hanáček)
Lucia UŠÁKOVÁ 
                ČU v 3. kategórii v speve (Mgr. art. I. Lukáčová)

19.-21. 3. 2018  Súťaž slovenských konzervatórií v hre na drevených dychových nástrojoch v Bratislave

Viktória SKOKANOVÁ          
1. miesto v 1. kategórii v hre na flaute  (Mgr. art. J. Sršeň)
Daniela JÍLKOVÁ                 
2. miesto v 1. kategórii v hre na hoboji  (Mgr. art. M. Ivaniš)
Anna VOJTAŠÁKOVÁ           
1. miesto v 1. kategórii v hre na saxofóne  (Mgr. art. M. Pastírik, ArtD.)
Michal ONDRIČKA               
2. miesto v 1. kategórii v hre na saxofóne  (Mgr. art. M. Pastírik, ArtD.)
Kristína PLÁŇAVSKÁ           
1. miesto v 2. kategórii v hre na hoboji, ABSOLÚTNY VÍŤAZ súťaže  (Mgr. art. M. Ivaniš)
Agáta MOTYKOVÁ               
2. miesto v 2. kategórii v hre na fagote  (Mgr. art. M. Oravec, ArtD.)

19.-21. 3. 2018   Súťaž slovenských konzervatórií v hre na gitare v Žiline
Miroslava ŠADLÁKOVÁ       
ČU v 1. kategórii (doc. Mgr. art. J. Labant, ArtD.)
Lukáš ŠNÁBEL               
      ČU v 1. kategórii  (Mgr. art. D. Vrúbel)
Dominika BAHYLOVÁ          
ČU v 2. kategórii  (Mgr. art. E. Soviarová, ArtD.)

19.-21. 3. 2018 Súťaž slovenských konzervatórií v hre na organe v Košiciach
Kristián TICHÁK                  
3. miesto v 1. kategórii (Mgr. M. Muška)
Alžbeta ANDRÁŠIKOVÁ   
   ČU v 1. kategórii  (Mgr. art. M. Gáborová)

29. 11. 2017   Celoslovenská gitarová súťaž v Prievidzi
Edita Kollárová               1. miesto.   (doc. Mgr. art. J. Labant, ArtD.)

16. – 19. 11. 2017   Medzinárodná súťažná akordeónová prehliadka Intertalent Dunajská Streda
Roman PAPIERNIK          1. miesto   v kategórii A – do 12 rokov (Mgr. art. J. Halačová)


20. – 22. 10. 2017 15. ročník Piesňovej súťaže Bohuslava Martinů 2017 a Medzinárodný hudobný festival Nekonvenční žižkovský podzim
Matej NERÁD         1. cena v kategórii IIC  (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
                              cena za interpretáciu piesne 20. storočia
                              cena za interpretáciu piesne B. Martinů
                              cena Českého rozhlasu
                              cena nadácie Život umělce pre najlepšieho účastníka súťaže
Mária HANKOVÁ      2. miesto v kategórii IIB   (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
                               cena B. Blachuta za ľudovú pieseň Tak pod Salatínom

 ŠKOLSKÝ ROK 2016 - 2017

16. 11. 2016  8. ročník gitarovej súťaže Prievidza 2016

Sofia BARTÁKYOVÁ    2. miesto v kategórii 5 B, mimoriadnych študentov konzervatórií  (Mgr. art. Eva Soviarová)
Edita KOLLÁROVÁ      2. miesto v kategórii 5 B, mimoriadnych študentov konzervatórií  (doc. J. Labant, ArtD.) 

12. 11. 2016 Súťaž v klasickom speve Olomouc 2016
Matej NERÁD              3. miesto v kategórii 5B  (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
Mária HANKOVÁ         3. miesto v kategórii 6B  (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)

 

1.10.2016 – Mariánske Lázně, Majstrovstvá Európy v poľovníckom trúbení

Súbor slovenských trubačov vyslaný Strednou odbornou školou lesníckou     v Liptovskom Hrádku, súčasťou ktorého boli aj žiaci Konzervatória Žilina  Dominika GúberováŠimon Pajtinka a Edmund Hatiar  sa prebojoval až do finále a umiestnil sa na 2. mieste.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2015 - 2016

25. 5. 2016  17. roč. študentskej skladateľskej súťaže o cenu Adama Plintoviča

Ľubiš Kubizna              1. cena v kategórii Konzervatóriá
                                    za skomponovanie skladby pre miešaný zbor na horehronskú pieseň Na Kráľovej holi

Kamil Adamčík            2. cena v kategórii Konzervatóriá   
                                   za skomponovanie skladby pre miešaný zbor na horehronskú pieseň Na Kráľovej holi

Viliam Kudlej              3. cena v kategórii Konzervatóriá  
                                   za skomponovanie skladby pre mužský zbor na horehronskú pieseň Na Kráľovej holi


12. 5. 2016   7. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar
Filip Gutten, mim. roč. Hlavná cenu za najlepšiu interpretáciu v 4. kat., Absolútny víťaz – laureát súťaže (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)


14. – 15. 4. 2016  Medzinárodná  akordeónová súťaž  v Ostrave 
Mikuláš KAPJOR  3. roč.  čestné uznanie   (Mgr. art. Janka Halačová a Mgr. art. Mária Mártonová)

11. – 13. 4. 2016 Súťaž študentov Konzervatórií SR v hre na drevených dychových nástrojoch v Košiciach.
Katarína SLAVKOVSKÁ, flauta 3. roč. 1. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Jozef Sršeň)
Alžbeta SIVČÁKOVÁ, flauta 6. roč. 2. miesto v 2. kategórii  (
Mgr. art. Jozef Sršeň)

                                                                  
Kristína PLÁŇAVSKÁ, hoboj 4. roč. 1. miesto v 2. kategórii  (
Mgr. art. Miroslav Ivaniš)

                                                                  
Silvia FULIEROVÁ, klarinet 4. roč. čestné uznanie v 2. kategórii  (Mgr. art. Pavol Šeliga)
Agáta MOTYKOVÁ, fagot 3. roč. 2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.)
Nikola BANKOV, saxofón 2. roč. 2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.)

Anna VOJTAŠÁKOVÁ,  
saxofón 2. roč. 3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik,ArtD.)
Jakub KAPJOR
, saxofón 5. roč. 3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.)

8. – 9. 4. 2016 Medzinárodná interpretačná súťaž PRO BOHEMIA v Ostrave.
Katarína SLAVKOVSKÁ 1. miesto v 3. kategórii v hre na flaute (Mgr. art. Jozef Sršeň)
Viktória SKOKANOVÁ  2. miesto v 3. kategórii v hre na flaute  (
Mgr. art. Jozef Sršeň)

                                                                           
Alžbeta SIVČÁKOVÁ ČU v 4. kategórii v hre na flaute (Mgr. art. Jozef Sršeňň
Kristína PLÁŇAVSKÁ
 1. miesto v 3. kategórii v hre na hoboji (
Mgr. art. Miroslav Ivaniš) absolútny víťaz v drevených dychových nástrojoch
                                                                           
Martin PANÁK ČU v 3. kategórii v hre na pozaune  (
Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)

Roman TOMAN 3. miesto v 3. kategórii v hre na pozaune (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
František VINCÚR ČU v 4. kategórii hra na pozaune  (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)

6. – 8. 4. 2016  Súťaže študentov konzervatórií SR v hre na gitare v Banskej Bystrici.
Šimon HRMO, mim. roč. 3. miesto v 1. kategórii  (doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.)
Erik ŽIGMUND 6. roč.  ČU v 2. kategórii (Mgr. art. Dušan  Vrúbel)

21. – 23. 3. 2016 Súťaž študentov konzervatórií SR hre na plechových dychových nástrojochv Bratislave .
BARIŠ Jakub, trúbka 6. roč. 3. miesto v 2. kategórii
 (MgA. Jan Pohůnek)

GÚBEROVÁ Dominika, lesný roh 4. roč. 1. miesto v 1. kategórii (Štefan Ladovský)
PAJTINKA Šimon, lesný roh 2. roč. 2. miesto v 1. kategórii  (Štefan Ladovský)
TOMAN Romanpozauna 3. roč. 2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
VINCÚR František, pozauna 3. roč. 2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
KRPELAN Matúš, pozauna 4. roč.  1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner) absolútny víťaz súťaže

2. – 6. 12. 2015 Súťaž v komornom speve Stonavská Barborka 2015 v Stonave, ČR.
Nikoletta BOHAČIAKOVÁ a Mária HANKOVÁ  2. roč. čestné uznanie v kategórií A2.1 SUŠ – dueto
Matej NERÁD – 1. roč., Zuzana CSAMBÁLOVÁ – 3.roč.
Erik MACKO – 5. roč., Dominika KRČIŠTOVÁ – 5. roč.
 3. miesto v kategórií A2.2 SUŠ – terceto až okteto 
(MgA. Emília Sadloňová, PhD.)

   
27. – 28. 11. 2015  Medzinárodná akordeónová súťaž INTERTALENT v Bratislave
Júlia MASNICOVÁ  3. miesto  (Mgr. art. Igor Gajan)

 

ŠKOLSKÝ ROK 2014 - 2015

10. – 11. 4. 2015 PRO BOHEMIA Ostrava 2015 - 13. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže . 
Kristína PLÁŇAVSKÁ - hoboj   3. miesto v 3. kategórii hry na drevené dychové nástroje (Mgr. art. M. Ivaniš)
Daniela JUHÁSOVÁ - spev 3. miesto v 3. kategórii (Mgr. art. I. Lukáčová)
Kristína URIČKOVÁ - spev čestné uznanie v 4. kategórii (Mgr. art. I. Lukáčová)


8. – 10. 4. 2015  Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v speve  Banskej Bystrici. 
Eva GOLISOVÁ  čestné uznanie v 1. kategórii (Mgr. art. J. Gráf)
Andrej VANCEL čestné uznanie v 1. kategórii (Mgr. art. J. Gráf)
Miriama TREMBÁČOVÁ čestné uznanie 
v 2. kategórii (MgA. M. Polievková)

29. – 31. 3. 2015  Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v hre na klavíri v Košiciach.
Martin CHUDADA 1. miesto v 1. kategórii       (Mgr. art. D. Švárna)

29. – 31. 3. 2015  Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v hre na husliach v Bratislave
Filip GUTTEN  2. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)
Miroslav MAČUHA  3. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. H. Hrochová)
Jozef FUPŠO 3. miesto v 2. kategórii (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)
Júlia MUŠÁKOVÁ čestné uznanie v 2. kat. (Mgr. art. K. Bírošová)
Kristián GAŠPAR  čestné uznanie v 2. kat. (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)

10. – 12. 2. 2015  Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v hre na viole, violončele a kontrabase v Žiline.
Filip Halečka - violončelo 1. miesto v 1. kategórii  (MgA. K. Glasnáková)
Ondrej Briš – viola  3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Baloga)

10. – 12. 3. 2015 Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v hre na akordeóne v Banskej Bystrici. 
Júlia Masnicová 3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. I. Gajan)
Dominik Krpelan 3. miesto v 2. kategórii (Mgr. art. I. Hudec)

Skladateľská súťaž 2014 Bratislava - skladby pre saxofóny

Viliam Kudlej  3. miesto, svetová premiéra 21. 6. 2015 v Bratislave, Pálfyho palác

3. ročník Medzinárodnej skladateĽskej súťaže Stonavská Barborka 2014
Ľuboš Kubizna ČU za skladbu Agnus Dei pre vokálne kvarteto

21. – 23. 11. 2014 Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline. 
Andrej Vancel  2. miesto v kategórii 2 B  (Mgr. art. J. Gráf), cena Rudolfa Petráka
Erik Macko 3. miesto v kategórii 2 B (MgA. E. Sadloňová, PhD.), cena obč. združenia Voces iuvenum
Dominika Krčištová ČU v kategórii 2 A  (Mgr. art. E. Safončíková)
Mgr. art. Michael Berki  
cena za klavírnu spoluprácu

29. – 31. 10. 2014 Medzinárodná akordeónová súťaž v Poprade 
Júlia Masnicová čestné uznanie v kategórii 3 B (Mgr. art. I. Gajan)

17. – 19. 10. 2014 Piesňová súťaž  Bohuslava Martinů v Prahe

Macko Erik čestné uznanie v kategórii II.C (MgA. E. Sadloňová, PhD.)

3. 10. 2014   Medzinárodná akordeónová súťaž COUPE JENEUSSE 2014 v Dunajskej Strede
KRPELAN Dominik 3. miesto v kategórii C (Mgr. art. I. Hudec) 
 

ŠKOLSKÝ  ROK  2013 - 2014

1. – 3. 4. 2014  Súťaž žiakov konzervatórií v komornej hre v Bratislave
1. cena v kategórii rôzne zoskupenia
husľové trio v zložení Jozef Fupšo, Kristián Gašpar a Filip Gutten (pripravila Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)

1. cena 
v kategórii rôzne zoskupenia dychových nástrojov
trio drevených dychových nástrojov v zložení Alžbeta Sivčáková – flauta, Anna Štrbová – hoboj, Anna Brezániová – klarinet
(pripravila Mgr. art. Milada Hrianková)

čestné uznanie 
v kategórii rôzne zoskupenia dychových nástrojov
pozaunové trio v zložení Dominik Štefánek, Pavol Horváth, Matúš Krpelan (pripravil Bc. Martin Židek)

2. cena a cena SHF 
v kategórii klavírne duá
Mária Nemčeková a Kristína Skatuloková      (pripravila Mgr. art. Darina Švárna)


12. – 13. 3. 2014 Súťaž žiakov konzervatórií v hre na drevených dychových nástrojoch v Banskej Bystrici,
Slavkovská Katarína 1. miesto v hre na flaute v 1. kategórii (Mgr. art. Jozef Sršeň)
Sivčáková Alžbeta
3. miesto v hre na flaute v 1. kategórii  (Mgr. art. Jozef Sršeň)

Ďurišová Kristína 3. miesto v hre na flaute v 2. kategórii (Mgr. art. Jozef Sršeň)

Pláňavská Kristína 1. miesto v hre na hoboji v 1. kategórii (Mgr. art. Miroslav Ivaniš)
Štrbová Anna 1. miesto v hre na hoboji v 2. kategórii  (Mgr. art. Milada Hrianková)
absolútny víťaz v hre na hoboji

Brezániová Anna 1. miesto v hre na klarinete v 1. kategórii (Mgr. art. Pavol Šeliga) cena SHF za najlepšie predvedenie skladby slovenského autora
Bulíková Martina 3. miesto v hre na klarinete v 2. kategórii (Mgr. art. Bibiana Bieniková)
Glonek Juraj 2. miesto v hre na saxofóne v 2. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.)12. – 13. 2. 2014 Súťaž žiakov konzervatórií v hre na plechových dychových nástrojoch, Žilina
Mokoš Mário 3. miesto v hre na trúbke v 1. kategórii (Mgr. Martin Oboňa)
Bariš Jakub
 čestné uznanie v hre na trúbke v 1. kategórii (MgA. Jan Pohůnek)
Zechel Matúš  uznanie v hre na trúbke v 1. kategórii (Mgr. Martin Oboňa)
Pohůnek Tomáš 2. miesto v hre na trúbke v 2. kategórii  (MgA. Jan Pohůnek)
Krpelan Matúš 1. miesto v hre na pozaune v 1. kategórii  (Bc. Martin Židek)
Horváth Pavol 2. miesto v hre na pozaune v 2. kategórii  (Bc. Martin Židek)
Juris Peter čestné uznanie v hre na pozaune v 2. kategórii (Jiří Bukač)
Gúberová Dominika 1. miesto v hre na lesnom rohu v 1. kategórii  (Štefan Ladovský)


12. – 13. 2. 2014 Súťaž žiakov konzervatórií v hre na gitare, Košice
Šimon Hrmo 2. miesto v 1. kategórii
 (doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.) cena SHF za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
Erik Žigmund 3. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. Dušan Vrúbel)
Peter Šoška 2. miesto v 2. kategórii  (1. cena neudelená) (doc. Mgr. art. Ján Labant. ArtD.)


21. - 26. 10. 2013  XXV ročník Európskej hudobnej súťaže v Moncalieri, Taliansko
Filip Gutten, 
husle mimor. roč.         1. miesto v kategórii D sláčikových nástrojov (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)
Mgr. art. Monika Ostrochovská      1. miesto 
v kategórii komorná hra (4 ručná hra s Mgr. art. V. Kiššovou)


19. 10. 2013  XXXII ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže v Neapole, Taliansko
Martin Chudada, 
mimoriadny ročník 1. miesto v kategórii A  (Mgr. art. D. Švárna)


 

ŠKOLSKÝ ROK 2012 - 2013

2. - 5. 5. 2013   Medzinárodná klavírna súťaž pre mládež Broumovská klávesa 2013
Martin Chudada 1. miesto 
v 3. kategórii (Mgr. art. D. Švárna, Mgr. art. Ľ. Fraňová)

25. – 28. 4. 2013   Medzinárodná  súťaž Flautiáda 2013, Bratislava 
Jana Kulkovská 3. miesto v kategórii 2 C  (Mgr. art. M. Hanáček)

18. – 21. 4. 2013 Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera,  Košice
Martin Chudada 2. miesto v 2. kategórii (Mgr. art. D. Švárna, Mgr. art. Ľ. Fraňová)

19. – 20. 4. 2013 Medzinárodná akordeónová súťaž,  Ostrava
Michal Ochodnický 1. miesto v VII. kategórii (Mgr. art. I. Gajan)
Ján Špirec 1. miesto v VII. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)
Eva Ptačinová 2. miesto v VII. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)
Tomáš Valiček  2. miesto v VII. kategórii (Mgr. art. I. Hudec)
Dominik Krpelan  čestné uznanie v V. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)


13. 4. 2013   Medzinárodná súťaž v klavírnych duách Concours de France, Girona, Španielsko
Mgr. art. Monika Ostrochovská 1. miesto (spolu s Mgr. art. Veronikou Kissovou - absolventkou Konzervatória v Žiline)


5. – 7. 4. 2013   Medzinárodná spevácka súťaž PRO BOHEMIA, Ostrava
Iveta Juřičková čestné uznanie v 3. kategórii  (Mgr. art. Irena Lukáčová)


9. – 11. 4. 2013  Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky  v hre na klavíri,  Banská Bystrica
Katarína Brunová čestné uznanie v 2. kategórii (Mgr. art. Ľ. Fraňová)

9. – 11. 4. 2013  Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky  v hre na husliach, Žilina 
Jozef Fupšo 1. cena v 1. kategórii (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)
Kristián Gašpar 3. cena v 1. kategórii (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)

9. – 11. 4. 2013    Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky  v hre na organe, Košice
Martin Suroviak 3. cena v 1. kategórii  (Mgr. art. M. Gáborová) 
Pavol Valášek 3. cena v 2. kategórii  (Mgr. Ing. M. Muška)


12. – 14. 2. 2013  Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky v speve, Bratislava.
Peter Jančo 2. cena 
v 1. kategórii (Mgr. art. J. Gráf)
Dávid Harant čestné uznanie v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Gráf)
 


12. – 14. 2. 2013 Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na bicích nástrojoch, Košice 
Matúš  Minich  čestné uznanie (MgA. Zuzana Mečárová)


7. – 9. 2. 2013 Medzinárodná mozartovská súťaž pre mladých klaviristov do 11 rokov v Brne 
Martin Chudada - mimoriadny žiak 1. cena (Mgr. art. D. Švárna a Mgr. art. Ľ. Fraňová)

26. – 30. 11. 2012  Medzinárodná súťaž v komornom speve  Stonavská Barborka, Stonava, Česká republika 
Martina Forgáčová (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
Dávid Harant 3. miesto 
(Mgr. art. J. Gráfv kategórii A 2.1 ( stredné umelecké školy - duetá).


26. – 28. 10. 2012  Medzinárodná súťažná prehliadka v hre na klavíri Praha
Katarína Brunová – 4. roč. čestné uznanie       (Mgr. art. Ľ. Fraňová)

7. – 11. 2012  2011  20. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže v Przemysli, Poľsko
Eva Ptačinová 1. cena 
v 4. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)


4. – 7. 10. 2012  Medzinárodná akordeónová súťaž COUPE JEUNESSE v Dunajskej Strede 
Eva Ptačinová 2. miesto v kategórii C (do 30 rokov) (Mgr. art. J. Halačová)
Tomáš Valiček 4. miesto v kategórii C (do 30 rokov) (Mgr. art. Ivan Hudec)


24. – 29. 9. 2012  Medzinárodná akordeónová súťaž    Taliansko - LANCIANO  2012 
Tomáš  Valiček 2. miesto v kategórii N (nad 18 rokov) (Mgr. art. Ivan Hudec)

 

ŠKOLSKÝ ROK 2011 - 2012

16. – 17. 6. 2012 Medzinárodný hudobný festival v Českej Kamenici
BIGBAND Konzervatória  zlaté pásmo         (dirigent Mgr. art. M. Pastírik) 

26. – 29. 4. 2012  Medzinárodná klavírna súťaž  Forum per Tasti v Banskej Bystrici
Katarína Brunová čestné uznanie (Mgr. art. Ľ. Fraňová)


20. – 22. 4. 2012  Medzinárodná akordeónová súťaž  v Ostrave.
Eva Ptačinová 1. miesto 
v 6. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)
Tomáš Valíček 3. miesto
 v 6. kategórii (Mgr. art. I. Hudec)


19. – 22. 4. 2012   Spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žilline.
Martina Forgáčová 2. miesto 
v kategórii IIA (MgA. E. Sadloňová, PhD.)
Cena galérie M locus arte za skladbu slovenského skladateľa 20. storočia
Dávid Harant 1. miesto 
v kategórii IIB (Mgr. art. J. Gráf)
Tomáš Dedič 2. miesto 
v kategórii IIB (Mgr. art. M. Sedlárová)
cena R. Petráka pre talentovaný tenor
Peter Jančo 3. miesto 
v kategórii IIB (Mgr. art. J. Gráf)


2. – 4. 4. 2012 Súťaž študentov konzervatórií SR (strunové nástroje) v Bratislave
Jaroslav Hell 
gitara Čestné uznanie v 2. kategórii (Mgr. art. E. Soviarová)


1. - 3. 4. 2012  Súťaž študentov konzervatórií SR  (plechové dychové nástroje) v Košiciach
trúbky
Tomáš Pohůnek 3. miesto v 1. kategórii (MgA. J. Pohůnek)
Michal Cálik ČU v 1. kategórii  (Mgr. M. Oboňa)
pozauny
Pavol Horváth 2. miesto v 1. kategórii  (M. Židek)
Peter Juris 3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. M. Noga)
Jakub Laco ČU v 1. kategórii  (M. Židek)


21. – 23. 3. 2012  Súťaž študentov konzervatórií SR  (viola, violončelo) v Bratislave
Nora Majerčíková 3. miesto 
v 2. kategórii (MgA. K. Glasnáková)


19. – 21. 3. 2012  Súťaž študentov konzervatórií SR (drevené dychové nástroje) v Žiline
hra na flaute
Klára Fagová 1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Sršeň)
Janka Kulkovská 3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Hanáček)
Paulína Lobotková ČU v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Sršeň)
hra na hoboji
Anna Štrbová (mim. žiačka) 1. miesto v 1. kategórii, cena SHF  (Mgr. art. M. Hrianková)
Mário Šebeň 1. miesto v 2. kategórii, absolútny víťaz kategórie  (Mgr. art. M. Hrianková)
Patrícia Kušanová 2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Hrianková)
hra na klarinete
Anna Brezániová 2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. P. Šeliga)
Juraj Kalma 2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. B. Bieniková)
hra na saxofóne
Tomáš Biščák 1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Pastírik)
Matúš Tomala 1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Pastírik)


19. – 21. 3. 2012 Súťaž študentov konzervatórií SR  (akordeón, cimbal) 2012 v Banskej Bystrici. 
Eva Ptačinová akord. 1. miesto v 2. kategórii, absolútny víťaz (Mgr. art. J. Halačová)
Michal Ochodnický akord. 1. miesto v 2. kategórii, cena SHF (Mgr. art. I. Gajan)
Tomáš Valíček akord 2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. I. Hudec)
Ján Špirec akord 3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Halačovej)

Kamil Hráček cimb. 2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. D. Oláh)

7. – 11. decembra  2011  Medzinárodná akordeónová súťaž v Przemysli, oľsko
Eva Ptačinová 1. cena 
v 4. kategórii (Mgr. art. Janka Halačová)


Medzinárodná akordeónová súťaž COUPE JEUNESSE 2011 v Dunajskej Strede
Tomáš Valíček 3. cena v kategórii C  (Mgr. art. I. Hudec)

Mgr. art. J. Halačová ako predsedkyňa poroty a dlhoročná spoluorganizátorka súťaže bola ocenená Metodickým centrom M. Szökeovej pre akordeón  – MERIT AWARD.

13. – 16. októbra 2011 Medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov v Agropoli, Taliansko
Martin Chudada 1. cena (Mgr. art. Darina Švárna)

 

 ŠKOLSKÝ ROK 2010 - 2011

27. - 29. 4. 2011 - Forum per Tasti Bratislava (klavírna súťaž, bez rozdelenia na kategórie)
Katarína Brunová  čestné uznanie   (Mgr. art. Ľ. Fraňová)


13. - 16. apríla 2011 - Medzinárodná súťaž pre klavírne duá v Jeseníku (ČR)
Mária Nemčeková a Katarína Brunová 3. miesto v 1. kategórii   (Mgr. art. D. Švárna)
Katarína Benková a Peter Javorka Čestné uznanie   (Mgr. art. D. Andrejková)

10. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Pro Bohemia Ostrava 2011, v dňoch 1.-3. 4. 2011 na Janáčkovom Konzervatóriua Gymnáziu v Ostrave

Martina Forgáčová - spev  3. miesto v kategórii do 18 rokov 
pedagóg MgA. E. Sadloňová PhD., korepetícia Mgr. art. E. Kalická

4. - 7. 4. 2011 -  Súťaž  študentov konzervatórií Slovenskej republiky v Žiline:
Rastislav Lalinský 2. miesto v 1. kategórii  (MgA. E. Sadloňová PhD.)
Dávid Harant 3. miesto v 1. kategórii   (Mgr. art. J. Gráf)
Peter Jančo čestné uznanie v 1. kategórii  (Mgr. art. J. Gráf)
Marek Belko
3. miesto v 2. kategórii        (MgA. E. Sadloňová PhD.)
cena Slovenského hudobného fondu za cyklus piesní  Petra Martinčeka Seltsame lieder

Korepetície – Mgr. art. M. Berki, Mgr. art. E. Kalická, Mgr. art. M. Ostrochovská

Súťaž v komornom speve – Stonavská Barborka - v dňoch 1. - 3. 12. 2010 
Marek Belko a Ľubica Horváthová       2. cena v kategórii konzervatoristov
(1. cena neudelená)
Pedagóg – MgA. E. Sadloňová PhD.Mgr. art. I. Lukáčová 

24. - 26. 11. 2010 - Medzinárodná spevácka súťaž v Olomouci :
Rastislav Lalinský  3. miesto v kategórii 4 B 
(MgA. E. Sadloňová PhD.)

Peter Jančo  3. miesto v kategórii 3 B (Mgr. art. J. Gráf)

Medzinárodná súťažná prehliadka v hre na akordeóne  COUPE JEUNESSE v Dunajskej Strede
Eva Ptačinová - 1. miestoa titul laureáta súťaže v kategórii B spojený s finančným príspevkom na ďalšiu, zvolenú medzinárodnú súťaž, pedagóg – Mgr. art. J. Halačová.

 

Rozvrh hodín pre školský rok 2023/2024, platný od 4.septembra 2023.