Prípravné kurzy

Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2024/2025 Konzervatórium v Žiline ponúka uchádzačom o štúdium možnosť absolvovania prípravných kurzov

Termíny prípravných kurzov:

25. 11. 2023 sobota 8,30 – 12,30 hod.

     hudobná teória - Mgr. Zuzana Garabášová

 

 

16. 12. 2023 sobota 8,30 – 12,30 hod.

     sluchová analýza – Mgr. Janka Serra

 

 

20. 01. 2024 sobota 8,30 – 12,30 hod.

dejiny hudby - Mgr. Eva Vargová

 

Kurzy sa uskutočnia v budove „B“ školy.

Predbežné prihlásenie sa nie je nutné.

Účastnícky poplatok  je vo výške 4,- €/ osoba.