Previous Next

Workshop Oravec- Ševčík

10.5.2022 sa v priestoroch NKS Konzervatória v Žiline uskutočnil inšpiračno-motivačný workshop dvoch popredných interpretov v hre na trúbke Lukáša Oravca a v hre na bicie nástroje Mariána Ševčíka, ktorý organizovalo oddelenie dychových plechových a bicích nástrojov.

Podujatie bolo zamerané pre učiteľov a žiakov ZUŠ v odbore hra na trúbke a bicie nástroje. Podujatie navštívilo približne 40 žiakov so svojimi učiteľmi zo šiestich ZUŠ. Každý z lektorov sa snažil predstaviť svoj nástroj vo svojej najcharakteristickejšej polohe a priniesť do výučby učiteľov nové prvky, ktoré by každému im pomohli hru na nástroji ešte viac zatraktívniť.

Celý workshop bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na riešenie praktických problémov s ktorými sa každý učiteľ najčastejšie pri výučbe stretáva. Striedali sa ukážky práce žiakov ZUŠ so žiakmi Konzervatória.. V  druhej časti to bolo spoločné vystúpenie oboch protagonistov s mladými hudobníkmi Konzervatória v Žiline, kde v spoločnej skladbe, ktorú aranžoval náš študent, klavirista Pavol Zápotočný mohli obaja sólisti ukázať svoje majstrovstvo.

Cieľom celého podujatia bolo poukázať na problémy, s ktorými sa učitelia pri samotnej  výučbe hry na nástroji stretávajú. Inšpirovať učiteľov k ďalšej tvorivej práci s prácou so žiakmi. Vniesť do ich práce nový motivačný rozmer.

Úspechom celého podujatia bola aj skutočnosť, že väčšina účastníkov prejavila záujem aj o ďalšie podujatia takéhoto charakteru, lebo sú veľmi užitočné nielen z pohľadu motivácie, ale aj z pohľadu spoločného stretania sa a stávajú miestom vymieňania si tak potrebných skúseností, ktoré dokážu každého obohatiť a posúvať vpred.