Previous Next

Elementy umenia

Interaktívna výstava venovaná 70. výročiu Konzervatória v Žiline.

Študenti pomaturitného štúdia sa v rámci predmetu Estetika umenia odhodlali zobraziť výrazové prostriedky výtvarného umenia, ktoré silne vnímame aj hudbe, alebo v iných druhoch umenia.
 
Vzhľadom na abstraktnosť hudby si hudobníci vypomáhajú vizuálnymi prostriedkami v notovom zápise, hrajú na nástrojoch, ktoré majú špecifické tvary, pri nácviku a pri interpretácii častokrát využívajú vizualizáciu. V tomto prípade bola téma poňatá z opačnej strany, od výtvarného prejavu k hudobnej teórii a estetike. Návštevníkom sú ponúknuté práce, ktoré akcentujú farbu, rytmus, líniu, bod, škvrnu, harmóniu a podobne. Mladí hudobníci môžu hľadať paralely, styčné body, kontrasty a umelecké presahy jednotlivých pojmov.  Zapísané myšlienky sa ocitnú v spoločnom výtvarnom diele. Pre návštevníkov je pripravený interaktívny panel s ukážkami zápisu aleatorickej hudby, ktorý ponúka všedné aj nevšedné výzvy.
 
Cieľom projektu nie je len samotná výstava, osadená do originálnych priestorov budovy jubilujúceho konzervatória. Zámerom je prehlbovanie vnímania umenia v jeho prísnych aj voľných podobách a hlavne radosť z energie, ktorá preniká celým priestorom.