Dve percentá

Milí rodičia, potenciálni darcovia, podporte našu školu 2 percentami z vašich daní na rozvoj talentov vašich detí.

Ako iste viete, školy sú rozpočtové organizácie nútené využiť minimum finančných prostriedkov maximálne účelne. Napriek všetkým našim snahám sa občas stáva, že finančné prostriedky nie sú na takej úrovni, ako by sme potrebovali pre neustále skvalitňovanie  práce so študentmi. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie 2% dane občianskemu združeniu: Rodičovské združenie pri Konzervatóriu v Žiline. Hoci je to neveľká čiastka, nám pomôže. Vďaka nej môžeme využiť viaceré prostriedky pri prehlbovaní umeleckých schopností a zručností našich žiakov, Vašich detí.

 

dokumenty na stiahnutie:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI.pdf

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

 

Názov: SRRZ-RZ pri Konzervatóriu

Sídlo: J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina

IČO: 173196170563