Dve percentá

Vážení rodičia, žiaci, kolegovia! blíži sa čas, kedy sa rozhodujete, kde odovzdáte svoje dve percentá z daní.

 

V mene Občianskeho združenia pri Konzervatóriu v Žiline Vás prosíme o podporu zaslaním 2 % z daní na č.ú.  SK97 1111 0000 0016 9272 8004.

Občianske združenie bolo založené s cieľom podporiť prípravu a zabezpečenie  Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka, ktorú naša škola organizuje v dvojročnom cykle (speváci súťaž určite dobre poznajú). Budúci ročník sa uskutoční na jar 2024 a Vaše príspevky vo forme 2 % z daní budú použité na podporu mladých speváckych talentov a určite pomôžu k hladkému priebehu súťaže.

Za celý tím organizátorov si Vám dovoľuje vopred poďakovať

Dana Linetová                                Danka Pidychová

štud.ref. Konzervatória                    predsedníčka OZ a hospodárka školy

  

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno:  Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline

Sídlo: J. M. Hurbana 48

PSČ: 010 01

Obec: Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČO: 52845613

 

Postup na poukázanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

*Ak ste živnostník, alebo by ste nás chceli podporiť ako firma, pošlite naše údaje Vášmu učtovníkovi.


Vopred Vám všetkým srdečne ďakujeme za podporu. :-)