Rozpis komisionálnych skúšok

Rozpis komisionálnych skúšok žiakov

21. august 2024 (streda) pdf dokument 
22. august 2024 (štvrtok) pdf dokument 
23. august 2024 (piatok) pdf dokument 


 V zmysle článku 6 bod (5) Vnútorného poriadku školy „ žiak pri komisionálnej skúške predloží komisii k nahliadnutiu rozhodnutie, ktorým riaditeľ školy povolil/nariadil vykonať komisionálnu skúšku“.