Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania na Konzervatórium pre školský rok 2019/2020

 
Talentové skúšky v bodoch kód žiaka vyhovel nevyhovel tal.skúške
23,16 8270 vyhovel 
23 8265 vyhovel 
23 8209 vyhovel 
23 8257 vyhovel 
22,33 8289 vyhovel 
22,16 8283 vyhovel 
22 8217 vyhovel 
22 8213 vyhovel 
22 8273 vyhovel 
22 8280 vyhovel 
21,4 8255 vyhovel 
21,4 8277 vyhovel 
21,33 8282 vyhovel 
21,33 8288 vyhovel 
21,25 8259 vyhovel 
21 8276 vyhovel 
21 8239 vyhovel 
20,83 8267 vyhovel 
20,83 8203 vyhovel 
20,66 8249 vyhovel 
20,6 8205 vyhovel 
20,5 8258 vyhovel 
20,33 8241 vyhovel 
20,33 8238 vyhovel 
20,1 8260 vyhovel 
20 8294 vyhovel 
20 8231 vyhovel 
20 8266 vyhovel 
20 8206 vyhovel 
20 8222 vyhovel 
20 8212 vyhovel 
19,66 8291 vyhovel 
19,5 8234 vyhovel 
19,33 8275 vyhovel 
19,33 8268 vyhovel 
19,25 8250 vyhovel 
19 8229 vyhovel 
19 8252 vyhovel 
19 8240 vyhovel 
18,66 8287 vyhovel 
18,5 8244 vyhovel 
18,4 8261 vyhovel 
18,4 8264 vyhovel 
18,4 8225 vyhovel 
18,25 8253 vyhovel 
18,25 8227 vyhovel 
18 8214 vyhovel 
17,83 8293 vyhovel 
17,83 8295 vyhovel 
17,83 8235 vyhovel 
17,75 8274 vyhovel 
17,4 8247 vyhovel 
17,33 8211 vyhovel 
17,25 8263 vyhovel 
17,2 8246 vyhovel 
17 8210 vyhovel 
16,6 8221 vyhovel 
16,5 8216 vyhovel 
16 8262 vyhovel 
16 8208 vyhovel 
15 8218 nevyhovel
15 8232 nevyhovel
14,8 8251 nevyhovel
14,6 8242 nevyhovel
14 8223 nevyhovel

 
 
 
 
V Žiline 18.03.2019
Mgr.art. Milan Oravec, ArtD.
riaditeľ školy