Dôležité správy:

Verejný koncert


v NKS Konzervatória o 17.00 h


Quirino Gasparini: Sonáta B dur – 1. Largo
Juraj Glasnák – violončelo 1. roč. z triedy Mgr. art. Anny Kocifajovej
Mgr. art. Peter Pláňavský – klavír


Andre Chailleuxe: Morceau de Concourse pre trúbku a klavír
Michal Kozárik – trúbka 2. roč. z triedy Mgr. Martina Oboňu
Mgr. Martina Turská – klavír


Mikuláš Schneider Trnavský: Kukučka
Jaroslav Křička: Má touha
Lucia Byráková – spev 4. roč. z triedy MgA. Martiny Polievkovej
Mgr. art. Zuzana Priečinská – klavír


Max Bruch: Kol Nidrei op.7
Matej Tkáč – violončelo 4. roč. z triedy MgA. Květy Glasnákovej
Mgr. art. Marta Gáborová – klavír


Mikuláš Schneider Trnavský: Garafia, strom zelený
Peter Iljič Čajkovskij: ária Oľgy z opery Eugen Onegin
Eva Golisová – spev 5. roč. z triedy Mgr. art. Jozefa Gráfa
Mgr. Martina Turská – klavír


George Guilhaud: 1. Concertino
Moderato  Andante  Allegretto
Michal Ondrička – saxofón 3. roč. z triedy Mgr. art. Mareka Pastírika, ArtD.
Mgr. Martina Hamalová - klavír


Moritz Moszkowski: 6 fantastických kusov
5. Maškaráda a odmaskovanie
Bohuš Balko – klavír 5. roč. z triedy Mgr. art. Dariny Švárnej 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80