Dôležité správy:

Koncert mimoriadnych žiakov
o 17.00 h v KSLÁ Konzervatória, na programe Tamez, Palmer - Hughes, Martinů, Nolk, Vivaldi, Marcello, Košnár, Richter, Hajdu


účinkujú:  J. Balvonová, V. Bridová, N, Podmanická, V. Furjelová, N. Klieštiková, R. Papiernik 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80