Dôležité správy:

Verejný koncert


v NKS Konzervatória o 17.00 h


na programe: Colterran, Martinček, Adamčík, Handel, Mouquet, Jobim, Krška, Sviridov, Carissimi, Thomys, Debussy, Bozza

Georg Colterrann: Koncert d mol op.76 – 1. Allegro moderato
Juraj Glasnák – violončelo 1. roč. z triedy Mgr. art. Anny Kocifajovej
Mgr. art. Peter Pláňavský – klavír


Peter Martinček: Geigerin
Karol Adamčík: Nič to, nič
Vladimír Šlepec – spev 1. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.
Mgr. art. Emília Kalická – spev


Georg Friedrich Händel: Sonáta E dur – 1. Adagio, 2. Allegro
Terézia Kučerová – husle 3. roč. z triedy Mgr. art. Zuzany Guttenovej, ArtD.
Mgr. art. Alena Ferková –  klavír


Jules Mouquet: La flute de Pan – 1. Pan a pastieri
Tatiana Papanová – flauta 4. roč. z triedy Mgr. art. Miroslava Hanáčka
Mgr. Martina Turská – klavír


Antonio Carlos Jobim/Roland Dyens: Felicidade
Lukáš Šnábel – gitara 3. roč. z triedy Mgr. art. Dušana Vrúbla

Pavol Krška: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
Katarína Kašková – violončelo 2. roč. z triedy MgA. Květy Glasnákovej
Mgr. art. Peter Pláňavský – klavír

Georgy Sviridov: Bogomater v gorode
Giacomo Carissimi: canzone No, non si spiri
Matej Nerád – spev 3. roč. z triedy MgA. Emílie Sadloňovej, PhD.
Mgr. art. Emília Kalická – klavír


Alojzy Thomys: Miniatures in Various Style – č. 6 a 7
Anna Vojtašáková – saxofón 4. roč. z triedy Mgr. art. Mareka Pastírika, ArtD.
Mgr. art. Michael Berki – klavír

Claude Debussy: Ostrov radosti
Miriama Neveďalová – klavír 5. roč. z triedy Mgr. art. Michaela Berkiho

Eugenne Bozza: Balada pre pozaunu a klavír
Roman Toman – pozauna 5. roč. z triedy Mgr. art. Martina Žideka
Mgr. art. Peter Pláňavský – klavír

 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80