Dôležité správy:

Oddelenie sláčikových nástrojov

Guttenová Zuzana Mgr. art. ArtD.
vedúca oddelenia, HOŠ hra na husliach, HNZbP, pedagogicko-umelecká prax 
Bírošová Katarína Mgr. art. HOŠ hra na husliach, HNZbP
Baloga Miroslav Mgr. art. HOŠ hra na viole, hra na husliach, HNZbP, komorná hra, ľudová hudba


Glasnáková Květa MgA.
HOŠ hra na violončele, HNZbP
Hrochová Hana Mgr. art.
hra na husliach, HNZbP, komorná hra
Kocifajová Anna Mgr. art. HOŠ hra na violončele
Kudja Ľubomír Mgr. art.  HOŠ hra na husliach, HNZbP, komorná hra, didaktika, dejiny a literatúra HOŠ, Pedagogický seminár HOŠ, interpretačný seminár, UPI, UPV
Šípková Ružena Mgr. art. HOŠ hra na kontrabase, metodika
Varga Radovan pedagogicko-umelecká prax - husle
   

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80