Dôležité správy:

Úspechy študentov

alt
GRATULUJEME

NAŠIM ŠTUDENTOMŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018
29. 11. 2017   Celoslovenská gitarová súťaž v Prievidzi

Edita Kollárová                    1. miesto.   (doc. Mgr. art. J. Labant, ArtD.)


16. – 19. 11. 2017   Medzinárodná súťažná akordeónová prehliadka Intertalent Dunajská Streda

Roman PAPIERNIK    1. miesto   v kategórii A – do 12 rokov (Mgr. art. J. Halačová)
                                                                 


20. – 22. 10. 2017 15. ročník Piesňovej súťaže Bohuslava Martinů 2017 a Medzinárodný hudobný festival Nekonvenční žižkovský podzim
 
Matej Nerád               1. cena v kategórii IIC  (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
                                   cena za interpretáciu piesne 20. storočia
                                   cena za interpretáciu piesne B. Martinů
                                   cena Českého rozhlasu
                                   cena nadácie Život umělce pre najlepšieho účastníka súťaže

Mária Hanková         2. miesto v kategórii IIB   (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
                                cena B. Blachuta za ľudovú pieseň Tak pod Salatínom

ŠKOLSKÝ  ROK   2016-2017

16. 11. 2016  8. ročník gitarovej súťaže Prievidza 2016

Sofia Bartákyová              2. miesto v kategórii 5 B, mimoriadnych študentov konzervatórií  (Mgr. art. Eva Soviarová)
Edita Kollárová                 2. miesto v kategórii 5 B, mimoriadnych študentov konzervatórií  (doc. J. Labant, ArtD.) 


10. – 12. 11. 2016 Súťaž v klasickom speve Olomouc 2016

Matej Nerád                  3. miesto v kategórii 5B  (
MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
Mária Hanková              3. miesto v kategórii 6B  (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)


1.10.2016 – Mariánske Lázně, Majstrovstvá Európy v poľovníckom trúbení

Súbor slovenských trubačov vyslaný Strednou odbornou školou lesníckou     v Liptovskom Hrádku, súčasťou ktorého boli aj žiaci Konzervatória Žilina  Dominika Gúberová, Šimon Pajtinka a Edmund Hatiar  sa prebojoval až do finále a umiestnil sa
na 2. mieste.
ŠKOLSKÝ  ROK 2015-2016


25. 5. 2016  17. roč. študentskej skladateľskej súťaže o cenu Adama Plintoviča

Ľubiš Kubizna              1. cena v kategórii Konzervatóriá
                                    za skomponovanie skladby pre miešaný zbor na horehronskú pieseň Na Kráľovej holi

Kamil Adamčík            2. cena v kategórii Konzervatóriá   
                                   za skomponovanie skladby pre miešaný zbor na horehronskú pieseň Na Kráľovej holi

Viliam Kudlej              3. cena v kategórii Konzervatóriá  
                                   za skomponovanie skladby pre mužský zbor na horehronskú pieseň Na Kráľovej holi
12. 5. 2016   7. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar
Filip Gutten, mim. roč.         Hlavná cenu za najlepšiu interpretáciu v 4. kat., Absolútny víťazlaureát súťaže
                                                                                                    (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)


14. – 15. 4. 2016  Medzinárodná  akordeónová súťaž  v Ostrave 

Mikuláš KAPJOR  3. roč.                                čestné uznanie   (Mgr. art. Janka HalačováMgr. art. Mária Mártonová)


11. – 13. 4. 2016 Súťaž študentov Konzervatórií SR v hre na drevených dychových nástrojoch v Košiciach.

Katarína SLAVKOVSKÁ, flauta 3. roč.               1. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Jozef Sršeň)
Alžbeta SIVČÁKOVÁ, flauta 6. roč.                   2. miesto v 2. kategórii  (
Mgr. art. Jozef Sršeň)
                                                                  
Kristína PLÁŇAVSKÁ, hoboj 4. roč.                   1. miesto v 2. kategórii  (
Mgr. art. Miroslav Ivaniš)
                                                                  
Silvia FULIEROVÁ, klarinet 4. roč.                     čestné uznanie v 2. kategórii  (Mgr. art. Pavol Šeliga)
Agáta MOTYKOVÁ, fagot 3. roč.                        2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.)
Nikola BANKOV, saxofón 2. roč.                        2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.)

Anna VOJTAŠÁKOVÁ,  
saxofón 2. roč.               3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik,ArtD.)
Jakub KAPJOR
, saxofón 5. roč.                          3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.)


8. – 9. 4. 2016 Medzinárodná interpretačná súťaž PRO BOHEMIA v Ostrave.

Katarína SLAVKOVSKÁ                                   1. miesto v 3. kategórii v hre na flaute (Mgr. art. Jozef Sršeň)
Viktória SKOKANOVÁ                                     2. miesto v 3. kategórii v hre na flaute  (
Mgr. art. Jozef Sršeň)
                                                                           
Alžbeta SIVČÁKOVÁ                                       ČU v 4. kategórii v hre na flaute (Mgr. art. Jozef Sršeňň
Kristína PLÁŇAVSKÁ
                                      1. miesto v 3. kategórii v hre na hoboji (
Mgr. art. Miroslav Ivaniš)
                                                                      absolútny víťaz v drevených dychových nástrojoch
                                                                           
Martin PANÁK                                           ČU v 3. kategórii v hre na pozaune  (
Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
Roman TOMAN                                         3. miesto v 3. kategórii v hre na pozaune (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
František VINCÚR                                     ČU v 4. kategórii hra na pozaune  (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
                                                       


6. – 8. 4. 2016  Súťaže študentov konzervatórií SR v hre na gitare v Banskej Bystrici.

Šimon HRMO, mim. roč.                                3. miesto v 1. kategórii  (doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.)
Erik ŽIGMUND 6. roč.                                    ČU v 2. kategórii (Mgr. art. Dušan  Vrúbel)21. – 23. 3. 2016 Súťaž študentov konzervatórií SR hre na plechových dychových nástrojoch v Bratislave .

BARIŠ Jakub, trúbka 6. roč.                              3. miesto v 2. kategórii
 (MgA. Jan Pohůnek)
GÚBEROVÁ Dominika, lesný roh 4. roč.             1. miesto v 1. kategórii (Štefan Ladovský)
PAJTINKA Šimon, lesný roh 2. roč.                   2. miesto v 1. kategórii  (Štefan Ladovský)
TOMAN Roman, pozauna 3. roč.                        2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
VINCÚR František, pozauna 3. roč.                    2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
KRPELAN Matúš, pozauna 4. roč.                       1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. Martin Židek, Igor Steiner)
                                                                        absolútny víťaz súťaže2. – 6. 12. 2015 Súťaž v komornom speve Stonavská Barborka 2015 v Stonave, ČR.

Nikoletta BOHAČIAKOVÁ a Mária HANKOVÁ  2. roč.      čestné uznanie v kategórií A2.1 SUŠ – dueto
Matej NERÁD – 1. roč., Zuzana CSAMBÁLOVÁ – 3.roč.
Erik MACKO – 5. roč., Dominika KRČIŠTOVÁ – 5. roč.
    3. miesto v kategórií A2.2 SUŠ – terceto až okteto

                                                                                                                  (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
   


27. – 28. 11. 2015  Medzinárodná akordeónová súťaž INTERTALENT v Bratislave
 
Júlia MASNICOVÁ                                            3. miesto  (Mgr. art. Igor Gajan)
ŠKOLSKÝ ROK 2014-201510. – 11. 4. 2015 PRO BOHEMIA Ostrava 2015 - 13. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže . 

Kristína PLÁŇAVSKÁ - hoboj 3. miesto v 3. kategórii hry na drevené dychové nástroje                                                                                                                                                    (Mgr. art. M. Ivaniš)
Daniela JUHÁSOVÁ - spev          3. miesto v 3. kategórii (Mgr. art. I. Lukáčová)
Kristína URIČKOVÁ - spev          čestné uznanie v 4. kategórii (Mgr. art. I. Lukáčová)8. – 10. 4. 2015  Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v speve  Banskej Bystrici.

Eva GOLISOVÁ                         čestné uznanie v 1. kategórii (Mgr. art. J. Gráf)
Andrej VANCEL                        čestné uznanie v 1. kategórii (Mgr. art. J. Gráf)
Miriama TREMBÁČOVÁ            čestné uznanie
v 2. kategórii (MgA. M. Polievková)29. – 31. 3. 2015  Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v hre na klavíri v Košiciach.
Martin CHUDADA                      1. miesto v 1. kategórii       (Mgr. art. D. Švárna)29. – 31. 3. 2015  Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v hre na husliach v Bratislave.
Filip GUTTEN 2. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)
Miroslav MAČUHA 3. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. H. Hrochová)
Jozef FUPŠO                         3. miesto v 2. kategórii (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)
Júlia MUŠÁKOVÁ                čestné uznanie v 2. kat. (Mgr. art. K. Bírošová)
Kristián GAŠPAR                 čestné uznanie v 2. kat. (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)


10. – 12. 2. 2015  Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v hre na viole, violončele a kontrabase v Žiline.

Filip Halečka - violončelo              1. miesto v 1. kategórii  (MgA. K. Glasnáková)
Ondrej Briš – viola                       3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Baloga)


10. – 12. 3. 2015 Súťaž žiakov slovenských konzervatórií v hre na akordeóne v Banskej Bystrici.

Júlia Masnicová                          3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. I. Gajan)
Dominik Krpelan                         3. miesto v 2. kategórii (Mgr. art. I. Hudec)

 

Skladateľská súťaž 2014 Bratislava - skladby pre saxofóny

Viliam Kudlej                          3. miesto, svetová premiéra 21. 6. 2015 v Bratislave, Pálfyho palác

3. ročník Medzinárodnej skladateĽskej súťaže Stonavská Barborka 2014
Ľuboš Kubizna                        ČU za skladbu Agnus Dei pre vokálne kvarteto

21. – 23. 11. 2014 Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline.

Andrej Vancel                          2. miesto v kategórii 2 B  (Mgr. art. J. Gráf), cena Rudolfa Petráka
Erik Macko                               3. miesto v kategórii 2 B (MgA. E. Sadloňová, PhD.), cena obč. združenia Voces iuvenum
Dominika Krčištová                 ČU v kategórii 2 A  (Mgr. art. E. Safončíková)
Mgr. art. Michael Berki             
cena za klavírnu spoluprácu


29. – 31. 10. 2014 Medzinárodná akordeónová súťaž v Poprade

Júlia Masnicová                        čestné uznanie v kategórii 3 B (Mgr. art. I. Gajan)17. – 19. 10. 2014 Piesňová súťaž  Bohuslava Martinů v Prahe


Macko Erik                                čestné uznanie v kategórii II.C (MgA. E. Sadloňová, PhD.)3. 10. 2014   Medzinárodná akordeónová súťaž COUPE JENEUSSE 2014 v Dunajskej Strede

KRPELAN Dominik                    3. miesto v kategórii C (Mgr. art. I. Hudec)Školský rok 2013 -2014

1. – 3. 4. 2014  Súťaž žiakov konzervatórií v komornej hre v Bratislave

1. cena v kategórii rôzne zoskupenia
husľové trio v zložení Jozef Fupšo, Kristián Gašpar a Filip Gutten (pripravila Mgr. art. Zuzana Guttenová, ArtD.)

1. cena
v kategórii rôzne zoskupenia dychových nástrojov
trio drevených dychových nástrojov v zložení Alžbeta Sivčáková – flauta, Anna Štrbová – hoboj, Anna Brezániová – klarinet
(pripravila Mgr. art. Milada Hrianková)

čestné uznanie
v kategórii rôzne zoskupenia dychových nástrojov
pozaunové trio v zložení Dominik Štefánek, Pavol Horváth, Matúš Krpelan (pripravil Bc. Martin Židek)

2. cena a cena SHF
v kategórii klavírne duá
Mária Nemčeková a Kristína Skatuloková      (pripravila Mgr. art. Darina Švárna)12. – 13. 3. 2014 Súťaž žiakov konzervatórií v hre na drevených dychových nástrojoch v Banskej Bystrici,

Slavkovská Katarína               1. miesto v hre na flaute v 1. kategórii (Mgr. art. Jozef Sršeň)
Sivčáková Alžbeta                  
3. miesto v hre na flaute v 1. kategórii  (Mgr. art. Jozef Sršeň)

Ďurišová Kristína                    3. miesto v hre na flaute v 2. kategórii (Mgr. art. Jozef Sršeň)

Pláňavská Kristína                  1. miesto v hre na hoboji v 1. kategórii (Mgr. art. Miroslav Ivaniš)
Štrbová Anna                          1. miesto v hre na hoboji v 2. kategórii  (Mgr. art. Milada Hrianková)
absolútny víťaz v hre na hoboji

Brezániová Anna                     1. miesto v hre na klarinete v 1. kategórii (Mgr. art. Pavol Šeliga)
                                               cena SHF za najlepšie predvedenie skladby slovenského autora
Bulíková Martina                     3. miesto v hre na klarinete v 2. kategórii (Mgr. art. Bibiana Bieniková)

Glonek Juraj                            2. miesto v hre na saxofóne v 2. kategórii  (Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.)
12. – 13. 2. 2014 Súťaž žiakov konzervatórií v hre na plechových dychových nástrojoch, Žilina

Mokoš Mário                                 3. miesto v hre na trúbke v 1. kategórii (Mgr. Martin Oboňa)
Bariš Jakub
                                   čestné uznanie v hre na trúbke v 1. kategórii (MgA. Jan Pohůnek)
Zechel Matúš                                 čestné uznanie v hre na trúbke v 1. kategórii (Mgr. Martin Oboňa)
Pohůnek Tomáš                             2. miesto v hre na trúbke v 2. kategórii  (MgA. Jan Pohůnek)
Krpelan Matúš                               1. miesto v hre na pozaune v 1. kategórii  (Bc. Martin Židek)
Horváth Pavol                               2. miesto v hre na pozaune v 2. kategórii  (Bc. Martin Židek)
Juris Peter                                     čestné uznanie v hre na pozaune v 2. kategórii (Jiří Bukač)
Gúberová Dominika                      1. miesto v hre na lesnom rohu v 1. kategórii  (Štefan Ladovský)12. – 13. 2. 2014 Súťaž žiakov konzervatórií v hre na gitare, Košice
Šimon Hrmo                                  2. miesto v 1. kategórii
(doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD.)
                                                      cena SHF za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
Erik Žigmund                                 3. miesto v 1. kategórii (Mgr. art. Dušan Vrúbel)
Peter Šoška                                    2. miesto v 2. kategórii  (1. cena neudelená) (doc. Mgr. art. Ján Labant. ArtD.)21. - 26. 10. 2013  XXV ročník Európskej hudobnej súťaže v Moncalieri, Taliansko
Filip Gutten,
husle mimor. roč.         1. miesto v kategórii D sláčikových nástrojov (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)
Mgr. art. Monika Ostrochovská      1. miesto
v kategórii komorná hra (4 ručná hra s Mgr. art. V. Kiššovou)


19. 10. 2013  XXXII ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže v Neapole, Taliansko
Martin Chudada,
mimoriadny ročník 1. miesto v kategórii A  (Mgr. art. D. Švárna)Školský rok 2012 - 2013

2. - 5. 5. 2013   Medzinárodná klavírna súťaž pre mládež Broumovská klávesa 2013
Martin Chudada                          1. miesto
v 3. kategórii (Mgr. art. D. Švárna, Mgr. art. Ľ. Fraňová)

25. – 28. 4. 2013   Medzinárodná  súťaž Flautiáda 2013, Bratislava
Jana Kulkovská                          3. miesto v kategórii 2 C  (Mgr. art. M. Hanáček)

18. – 21. 4. 2013 Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera,  Košice
Martin Chudada                          2. miesto v 2. kategórii (Mgr. art. D. Švárna, Mgr. art. Ľ. Fraňová)

19. – 20. 4. 2013 Medzinárodná akordeónová súťaž,  Ostrava
Michal Ochodnický                      1. miesto v VII. kategórii (Mgr. art. I. Gajan)
Ján Špirec                                   1. miesto v VII. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)
Eva Ptačinová                             2. miesto v VII. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)
Tomáš Valiček                            2. miesto v VII. kategórii (Mgr. art. I. Hudec)
Dominik Krpelan                        čestné uznanie v V. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)


13. 4. 2013   Medzinárodná súťaž v klavírnych duách Concours de France, Girona, Španielsko
Mgr. art. Monika Ostrochovská   1. miesto (spolu s Mgr. art. Veronikou Kissovou - absolventkou Konzervatória v Žiline)


5. – 7. 4. 2013   Medzinárodná spevácka súťaž PRO BOHEMIA, Ostrava
Iveta Juřičková                          čestné uznanie v 3. kategórii  (Mgr. art. Irena Lukáčová)


9. – 11. 4. 2013  Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky  v hre na klavíri,  Banská Bystrica
Katarína Brunová                       čestné uznanie v 2. kategórii (Mgr. art. Ľ. Fraňová)

9. – 11. 4. 2013  Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky  v hre na husliach, Žilina
Jozef Fupšo                                1. cena v 1. kategórii (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)
Kristián Gašpar                           3. cena v 1. kategórii (Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD.)

9. – 11. 4. 2013    Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky  v hre na organe, Košice
Martin Suroviak                         3. cena v 1. kategórii  (Mgr. art. M. Gáborová)
Pavol Valášek                            3. cena v 2. kategórii  (Mgr. Ing. M. Muška)


12. – 14. 2. 2013  Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky v speve, Bratislava.
Peter Jančo                               2. cena
v 1. kategórii (Mgr. art. J. Gráf)
Dávid Harant                             čestné uznanie v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Gráf)


12. – 14. 2. 2013 Súťaž žiakov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na bicích nástrojoch, Košice 
Matúš  Minich                            čestné uznanie (MgA. Zuzana Mečárová)


7. – 9. 2. 2013 Medzinárodná mozartovská súťaž pre mladých klaviristov do 11 rokov v Brne
Martin Chudada - mimoriadny žiak 1. cena (Mgr. art. D. Švárna a Mgr. art. Ľ. Fraňová)

26. – 30. 11. 2012  Medzinárodná súťaž v komornom speve  Stonavská Barborka, Stonava, Česká republika
Martina Forgáčová                                                     (MgA. Emília Sadloňová, PhD.)
Dávid Harant                             3. miesto
(Mgr. art. J. Gráf)
v kategórii A 2.1 ( stredné umelecké školy - duetá).

26. – 28. 10. 2012  Medzinárodná súťažná prehliadka v hre na klavíri Praha
Katarína Brunová – 4. roč.         čestné uznanie       (Mgr. art. Ľ. Fraňová)

7. – 11. 2012  2011  20. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže v Przemysli, Poľsko
Eva Ptačinová                             1. cena
v 4. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)

4. – 7. 10. 2012  Medzinárodná akordeónová súťaž COUPE JEUNESSE v Dunajskej Strede
Eva Ptačinová                             2. miesto v kategórii C (do 30 rokov) (Mgr. art. J. Halačová)
Tomáš Valiček                            4. miesto v kategórii C (do 30 rokov) (Mgr. art. Ivan Hudec)24. – 29. 9. 2012  Medzinárodná akordeónová súťaž    Taliansko - LANCIANO  2012
Tomáš  Valiček                           2. miesto v kategórii N (nad 18 rokov) (Mgr. art. Ivan Hudec)Školský rok  2011 - 2012

16. – 17. 6. 2012 Medzinárodný hudobný festival v Českej Kamenici
BIGBAND Konzervatória            zlaté pásmo         (dirigent Mgr. art. M. Pastírik)

26. – 29. 4. 2012  Medzinárodná klavírna súťaž  Forum per Tasti v Banskej Bystrici
Katarína Brunová                      čestné uznanie (Mgr. art. Ľ. Fraňová)

.
20. – 22. 4. 2012  Medzinárodná akordeónová súťaž  v Ostrave.
Eva Ptačinová                            1. miesto
v 6. kategórii (Mgr. art. J. Halačová)
Tomáš Valíček                            3. miesto
v 6. kategórii (Mgr. art. I. Hudec)

19. – 22. 4. 2012   Spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žilline.
Martina Forgáčová                    2. miesto
v kategórii IIA (MgA. E. Sadloňová, PhD.)
Cena galérie M locus arte za skladbu slovenského skladateľa 20. storočia
Dávid Harant                             1. miesto
v kategórii IIB (Mgr. art. J. Gráf)
Tomáš Dedič                             2. miesto
v kategórii IIB (Mgr. art. M. Sedlárová)
cena R. Petráka pre talentovaný tenor
Peter Jančo                              3. miesto
v kategórii IIB (Mgr. art. J. Gráf)

2. – 4. 4. 2012 Súťaž študentov konzervatórií SR (strunové nástroje) v Bratislave
Jaroslav Hell
gitara                    Čestné uznanie v 2. kategórii (Mgr. art. E. Soviarová)

1. - 3. 4. 2012  Súťaž študentov konzervatórií SR  (plechové dychové nástroje) v Košiciach
trúbky
Tomáš Pohůnek                        3. miesto v 1. kategórii (MgA. J. Pohůnek)
Michal Cálik ČU v 1. kategórii  (Mgr. M. Oboňa)

pozauny
Pavol Horváth                         2. miesto v 1. kategórii  (M. Židek)
Peter Juris                               3. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. M. Noga)
Jakub Laco                              ČU v 1. kategórii  (M. Židek)


21. – 23. 3. 2012  Súťaž študentov konzervatórií SR  (viola, violončelo) v Bratislave
Nora Majerčíková                     3. miesto
v 2. kategórii (MgA. K. Glasnáková)

19. – 21. 3. 2012  Súťaž študentov konzervatórií SR (drevené dychové nástroje) v Žiline
hra na flaute
Klára Fagová                             1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Sršeň)
Janka Kulkovská                       3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Hanáček)
Paulína Lobotková                    ČU v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Sršeň)

hra na hoboji
Anna Štrbová (mim. žiačka)        1. miesto v 1. kategórii, cena SHF  (Mgr. art. M. Hrianková)
Mário Šebeň                              1. miesto v 2. kategórii, absolútny víťaz kategórie  (Mgr. art. M. Hrianková)
Patrícia Kušanová                      2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Hrianková)

hra na klarinete
Anna Brezániová                        2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. P. Šeliga)
Juraj Kalma                                2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. B. Bieniková)

hra na saxofóne
Tomáš Biščák 1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Pastírik)
Matúš Tomala 1. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. M. Pastírik)19. – 21. 3. 2012 Súťaž študentov konzervatórií SR  (akordeón, cimbal) 2012 v Banskej Bystrici.
Eva Ptačinová akord.                1. miesto v 2. kategórii, absolútny víťaz (Mgr. art. J. Halačová)
Michal Ochodnický akord.         1. miesto v 2. kategórii, cena SHF (Mgr. art. I. Gajan)
Tomáš Valíček akord               2. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. I. Hudec)
Ján Špirec akord                     3. miesto v 2. kategórii  (Mgr. art. J. Halačovej)

Kamil Hráček cimb.                 2. miesto v 1. kategórii  (Mgr. art. D. Oláh)

7. – 11. decembra  2011  Medzinárodná akordeónová súťaž v Przemysli, oľsko
Eva Ptačinová                           1. cena
v 4. kategórii (Mgr. art. Janka Halačová)

Medzinárodná akordeónová súťaž COUPE JEUNESSE 2011 v Dunajskej Strede
Tomáš Valíček                          3. cena v kategórii C  (Mgr. art. I. Hudec)

Mgr. art. J. Halačová ako predsedkyňa poroty a dlhoročná spoluorganizátorka súťaže bola ocenená Metodickým centrom
M. Szökeovej pre akordeón  – MERIT AWARD.


13. – 16. októbra 2011 Medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov v Agropoli, Taliansko
Martin Chudada                         1. cena (Mgr. art. Darina Švárna)Školský rok 2010 - 2011


27. - 29. 4. 2011 - Forum per Tasti Bratislava (klavírna súťaž, bez rozdelenia na kategórie)
Katarína Brunová                    čestné uznanie   (Mgr. art. Ľ. Fraňová)


13. - 16. apríla 2011 - Medzinárodná súťaž pre klavírne duá v Jeseníku (ČR)
Mária Nemčeková a Katarína Brunová             3. miesto v 1. kategórii   (Mgr. art. D. Švárna)
Katarína Benková a Peter Javorka                  Čestné uznanie   (Mgr. art. D. Andrejková)

 

10. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže Pro Bohemia Ostrava 2011,  ve dňoch 1. - 3. 4. 2011
na Janáčkovom Konzervatóriua Gymnáziu v Ostrave

Martina Forgáčová - spev                    3. miesto v kategórii do 18 rokov
pedagóg MgA. E. Sadloňová PhD., korepetícia Mgr. art. E. Kalická


4. - 7. 4. 2011 -  Súťaž  študentov konzervatórií Slovenskej republiky v Žiline:
Rastislav Lalinský                               2. miesto v 1. kategórii  (MgA. E. Sadloňová PhD.)
Dávid Harant                                      3. miesto v 1. kategórii   (Mgr. art. J. Gráf)
Peter Jančo                                         čestné uznanie v 1. kategórii  (Mgr. art. J. Gráf)
Marek Belko                                        
3. miesto v 2. kategórii        (MgA. E. Sadloňová PhD.)

cena Slovenského hudobného fondu za cyklus piesní  Petra Martinčeka Seltsame lieder

Korepetície – Mgr. art. M. Berki, Mgr. art. E. Kalická, Mgr. art. M. Ostrochovská


Súťaž v komornom speve – Stonavská Barborka - v dňoch 1. - 3. 12. 2010
Marek Belko a Ľubica Horváthová       2. cena v kategórii konzervatoristov
(1. cena neudelená)
Pedagóg – MgA. E. Sadloňová PhD., Mgr. art. I. Lukáčová


24. - 26. 11. 2010 - Medzinárodná spevácka súťaž v Olomouci :
Rastislav Lalinský                                   3. miesto v kategórii 4 B
(MgA. E. Sadloňová PhD.)
Peter Jančo                                            3. miesto v kategórii 3 B (Mgr. art. J. Gráf)


Medzinárodná súťažná prehliadka v hre na akordeóne  COUPE JEUNESSE v Dunajskej Strede
Eva Ptačinová -                                       1. miestoa titul laureáta súťaže v kategórii B spojený s finančným príspevkom na                                                                    ďalšiu, zvolenú medzinárodnú súťaž, pedagóg – Mgr. art. J. Halačová.
 

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

plenárne zasadnutie ZRŠ

OZNAM   Výbor Združenia rodičov školy pri Konzervatóriu a vedenie Konzervatória oznamujú rodičom, že ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80