Dôležité správy:
News image

YouTube Konzervatória Žilina

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

plenárne zasadnutie ZRŠ

OZNAM   Výbor Združenia rodičov školy pri Konzervatóriu a vedenie Konzervatória oznamujú rodičom, že ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Rozvrh hodín

Konzervatórium  Žilina 
Rozvrh hodín pre školský rok 2018/2019
(platný od 3.septembra 2018) 

Čítať viac...

Zriaďovateľ

Ž I L I N S K Ý
samosprávny kraj 
zriaďovateľ 
www.regionzilina.sk

Metodické dni

Konzervatórium v Žiline  pozýva všetkých záujemcov o štúdium v školskom roku 2019/2020 (žiakov ZUŠ, ZŠ, študentov i absolventov stredných škôl, študentov VŠ)
dňa 10. novembra 2018 (sobota) na
 
I. konzultáciu v rámci
METODICKÉHO  DŇA 

Prezentácia: od 8,00 do 9,00 hod  v budove „B“ Konzervatória
 

Čítať viac...                          Info pre účastníkov...                

Žiacka knižka

Rodičia a žiaci si môžu kedykoľvek prezrieť po prihlásení sa na stránke školy dochádzku a známky z jednotlivých predmetov.

Prihlásenie do elektronickej žiackej knižky, kliknite tu...

Anketa

Váš zvolený odbor štúdia je:

Zverejnenie zmluv

Zverejnenie zmluv, objednávok tovarov, služieb a faktúry podľa Zákona č. 546/ 2010 Zbierky zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.januára.2011.

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80

Prihlásenie