Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline

Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline sme založili na podporu a rozvoj umeleckých aktivít zameraných na hudbu, organizáciu hudobných podujatí a podporu vzdelávania v oblasti hudby. Našu činnosť môžete podporiť príspevkami na č. účtu SK 80 0900 0000 0051 6794 6036.