Aktuálne pandemické opatrenia

 

Dokumenty pre žiakov/zákonného zástupcu:

 

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

docx dokument 

oznámenie o výnimke z karantény

docx dokument

formulár COVID 2021

docx dokument