Oznam

Milí študenti, naďalej pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou.

Tešili sme sa na stretnutie s vami, žiaľ, zhoršená pandemická situácia nám to neumožňuje.
Veríme však, že toto náročné obdobie čoskoro pominie a budeme môcť pokračovať v prezenčnom vyučovaní. 
Želáme vám veľa šťastia, pevné zdravie, a nech vám vydrží optimizmus a chuť do práce. 
Všetky termíny týkajúce sa klasifikácie ostávajú v platnosti podľa celoročného plánu. V prípade potreby kontaktujte svojich vyučujúcich alebo študijné oddelenie.

Vakcinačná kampaň ŽSK s hlavným sloganom „o krok bližšie“.

Odkaz na YouTube: https://youtu.be/3x-0mO4gnmE


Prajeme vám, aby ste si aj v tejto nepriaznivej situácii zachovali pevné zdravie, pozitívne videnie sveta a lásku k hudbe.

 

 www.ucimenadialku.sk