Gratulujeme

 žiačkam mimoriadneho ročníka z triedy Mgr. art. Michaela Berkiho, ArtD.

11. – 13. 11. 2021 Medzinárodná mozartovská súťaž pre deti do 15 rokov Amadeus Brno 2021


Chmúrová Anna Nanami –  ČU v 3. kategórii
Chmúrová Katarína Misaki  – 3. cena v 3. kategórii