Prípravné kurzy (online)

Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2022/2023 Konzervatórium v Žiline ponúka uchádzačom o štúdium možnosť absolvovania prípravných kurzov - online.

Termíny prípravných kurzov:

13. 11. 2021 sobota 9,00 – 12,30 hod.

     hudobná teória - Mgr. Zuzana Garabášová

Z dôvodu karantény a vzhľadom na pandemickú situáciu sa prípravný kurz z hudobnej teórie bude konať on-line

Nižšie je uvedený link na pripojenie cez internet:

  1. stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Zoom: https://zoom.us/download
  2. zadať ID: 419 388 9381
  3. zadať passcode: teoria

 

11. 12. 2021 sobota 8,30 – 12,30 hod.

     sluchová analýza – Mgr. Janka Serra

Z dôvodu karantény a vzhľadom na pandemickú situáciu sa prípravný kurz zo sluchovej analýzy bude konať on-line

Návod na pripojenie cez internet:

  1. Kliknúť na:  meet.google.com/rdu-xhof-pmw
  2. Potom zadať svoju g-mailovú adresu: .......@gmail.com
  3. Nakoniec zadať svoje g-mailové heslo

 

15. 01. 2022 sobota 8,30 – 12,30 hod.

     dejiny hudby - Mgr. Eva Vargová

 

Kurzy sa uskutočnia v budove „B“ školy. Predbežné prihlásenie sa nie je nutné.

Účastnícky poplatok  je vo výške 4,- €/ osoba.