Oddelenie cirkevnej hudby, dirigovania, hry na organe a skladby

Muška Marián Mgr. Ing.

vedúci oddelenia, hra na organe, organová improvizácia, hra liturgickej hudby, dejiny a literatúra cirkevnej hudby, náuka o organe, interpretačný seminár 
Kureková Anna Mgr. art.
t.č. MD
Gáborová Marta Mgr. art.
hra na organe, hra na klavíri, improvizácia, dejiny a literatúra organa, , prax v organovom sprievode 
Sedlický Štefan Doc. Mgr. art.  ArtD.
vedenie Miešaného zboru Konzervatória, dirigovanie, ansámblový spev 
Seidl Milan Mgr. art.
hra z partitúr, zborový spev
Vrškový Tomáš Mgr. art.  vedenie zboru, dirigovanie, improvizácia, inštrumentácia a aranžovanie 
Špilák Peter Mgr. PhD. ArtD. skladba, inštrumentácia a aranžovanie, dejiny a literatúra HOŠ