Dôležité správy:

Výsledky prijímacieho konania


Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka Konzervatória v Žiline
pre školský rok 2018/2019stiahnete tu...
 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80