Dôležité správy:

Mesačný plán

Školský rok 2017/2018   Konzervatórium v Žiline
      č. KONZA-184/2017-010
Plán práce na november   2017
           
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
  Pond. ZBOROVÝ  SPEV A-8, NKS 13,40 - 15,20 Sedlický/Vrškový
    MIEŠANÝ ZBOR KSLÁ 13,40 - 15,20 Seidl
    ŠKOLSKÝ  SYMFONICKÝ  ORCHESTER NKS 15,3o - 19,3o Sedlický A.
    UPI + UPV odd. cirkevnej hudby,organa a akordeóna A-11 10,55 Muška
    UPI + UPV klavír KSLÁ 10,55 Berki
    UPI + UPV klavír KSLÁ 11,5o Turská
    IS odd. CH, akordeón A-11 11,5o Muška
    IS klavír KSLÁ 15,3o Dírer
  Utorok BIG BAND A-19 15,3o Pastírik
    UPI + UPV drevá, plechy KSLÁ 10,55 Hanáček
    UPI+ UPV struny, sláky KSLÁ 11,5o Soviarová
    HSU + KOH  akordeón (2.-6.roč.) B-213,106 8,oo-9,4o Mártonová
  Streda MALÁ DYCHOVKA A-19 13,40 - 15,20 Oboňa
    UPV spev /5., 6.ročník/ A-8 8,55 Sedlický
    UPI + UPV sláky, struny KSLÁ 10,55 Kudja
    IS sláky, struny KSLÁ 11,5o Kudja
  Štvrtok UPI + UPV akordeón KSLÁ 8,55 - 9,4o Halačová
    UPI + UPV plechy, drevá KSLÁ 10,55 Oboňa
    IS drevá, plechy KSLÁ 11,5o Hanáček
    UPI + UPV spev /1.- 4.ročník/ KSLÁ 13,4o Gráf
    IS spev KSLÁ 14,35 Safončíková
2.11. Štvrtok Začiatok vyučovania po prázdninách      
4.11. Sobota Krst knihy NKS 14,oo-18,oo Albertová
6.11. Pond. Výber na VK - klavír KSLÁ 10,55 Berki
10.11. Piatok Stužková slávnosť 4.ročníka  Závodie 19,oo tr.uč. 4.A,4.B
11.11. Sobota I.Metodický deň    (prezentácia od 8,00-9,00)   budova B 9,oo ved.školy
14.11. Utorok Zasadnutie PK akordeón B-213,106 10,35 Halačová
    Obhliadka a hra na novom organe v katedrále v Nitre-OCH     Muška
    Verejný koncert NKS 17,oo Priečinská
16.11. Štvrtok 16.-19.11. Medzinár.akordeón.festival a súťaž Dun.Streda     Halačová
    16.-18.11 Festa academica - spevácky zbor v Prahe     Priečinská
    Zápis známok do klas.hárkov zborovňa C do 13,oo vyučujúci
17.11. Piatok Štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu      
20.11. Pond. 1/4-ročné písomné preskúšanie z FHHA - 1.ročník KSLÁ 15,3o Oboňa
21.11. Utorok Výberové prehrávky na VK - plechy + zasadnutie PK KSLÁ 10,55 Oboňa
    Výberové prehrávky na VK - struny + zasadnutie PK KSLÁ 11,5o Labant
    Porada triednych pedagógov                   zborovňa C 15,3o Švandová
    Pedagogická rada - 1/4 ročná klasifikácia KSLÁ 16,3o ved.školy
    Koncert speváckeho oddelenia NKS 17,3o Gráf
22.11. Streda Koncert - bývalí študenti hry na akordeóne KSLÁ 17,oo Mártonová
    Organové vešepery u sv. Barbory - študenti OCH kostol sv.Barb. 18,oo Muška
23.11. Štvrtok Výberové prehrávky na VK - akordeón KSLÁ 8,55 Halačová
    Koncert v Nižnej na súťaži Čarovná flauta /dychové trio a hoboj/     Sršeň
24.11. Piatok IMPRO /Pastorková/ KSLÁ 18,oo Albertová
27.11. Pond. Prednáška s fyzioterapeutkou - FHHA - 1.ročník KSLÁ 15,3o Oboňa
    27.-29.11 Prehliadka mladých slov.organistov - Bratislava     Muška
28.11. Utorok Koncert pedagógov NKS 17,oo Priečinská
30.11. Štvrtok Prehrávky na VK a VK kom.hry - drevá KSLÁ 10,55 Sršeň
    Koncert oddelenia dych.plechových a bicích nástrojov KSLÁ 17,oo Oboňa
    Prihlášky na VŠMU Bratislava, AU B.Bystrica,     Linetová
    AMU Praha, JAMU Brno - do 30.11.2017   - štud. odd.      

News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK   2016-2017 16. 11. 2016  8. ročník gitarovej s...

Čítať viac...
News image

Informácie o štúdiu na Ko

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018 Termín talentových skúšok:  26.marec 2018...

Čítať viac...
News image

Prípravné kurzy

Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2018/2019 Konzervatórium v Žiline ponúka uch&...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80