Dôležité správy:

Prípravné kurzy

alt
Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2018/2019
Konzervatórium v Žiline ponúka uchádzačom o štúdium možnosť absolvovania
prípravných kurzov
 
25. 11. 2017    sobota              8,30 – 12,30 hod.
     hudobná teória - Mgr. Serra Jana
 
09. 12. 2017     sobota               8,30 – 12,30 hod.
     sluchová analýza – Mgr. art. Seidl Milan
 
13. 01. 2018    sobota               8,30 – 12,30 hod.
     dejiny hudby - Mgr. Vargová Eva
 
Kurzy sa uskutočnia v budove „B“ školy. Predbežné prihlásenie sa nie je nutné.
Poplatok  je vo výške 4,- €/ osoba.