Dôležité správy:

Dve percentá

alt Milí rodičia, potenciálni darcovia,

podporte našu školu 2 percentami z vašich daní na rozvoj talentov vašich detí.
Ako iste viete, školy sú rozpočtové organizácie nútené využiť minimum finančných prostriedkov maximálne účelne. Napriek všetkým našim snahám sa občas stáva, že finančné prostriedky nie sú na takej úrovni, ako by sme potrebovali pre neustále skvalitňovanie  práce so študentmi. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie 2% dane občianskemu združeniu: Rodičovské združenie pri Konzervatóriu v Žiline. Hoci je to neveľká čiastka, nám pomôže. Vďaka nej môžeme využiť viaceré prostriedky pri prehlbovaní umeleckých schopností a zručností našich žiakov, Vašich detí.Obchodné meno alebo názov:      Rodičovské združenie pri Konzervatóriu
Sídlo-obec, PSČ,ulica,číslo:          Hurbanova 12, 010 01 Žilina   
Právna forma:                               Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa IČO:17319617 0563 

 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80