Dôležité správy:

Verejný koncert


v NKS Konzervatória o 17.00 h


na programe: Bériot, Dvořák, Hell, Trnavský, Stamitz, Pasieczny, Chopin, Singelée, Vilec, Bassett


Charles de Bériot: Koncert a mol pre husle a orchester op. 104 – 1. Allegro maestoso
Lukáš Rác – husle 2. roč. z triedy Mgr. art. Miroslava Balogu
Mgr. art. Jana Fajerová – klavír

Antonín Dvořák: Silhouetty op. 8 –  č. 5 fis mol a č. 11 A dur
Dominika Hrtánková – klavír 1. roč. z triedy Mgr. art. Michaela Berkiho

Jaroslav Hell: Time Machine Suite
Irregular Prelude, Jazzy Gigue, Robot Dance, Nice Future
Jaroslav Hell – skladba 1. roč. z triedy Mgr. art. Petra Špiláka, PhD.

Mikuláš Schneider Trnavský: V našom dvore na javore
Mikuláš Schneider Trnavský:  Sokolíčku sokol
Kristína Hmírová – spev 2. roč. z triedy MgA. Martiny Polievkovej
Mgr. art. Zuzana Priečinská – klavír


Carl Stamitz: Koncert G  dur pre flautu a orchester op. 29
3. Rondo. Allegro
Timea Reichelová – flauta 3. roč. z triedy Mgr. art. Jozefa Sršňa
Mgr. art. Zuzana Priečinská – klavír

Marek Paszieczny: Two stories about Patrick
Lukáš Šnábel – gitara 3. roč. z triedy Mgr. art. Dušana Vrúbla

Fryderyk Chopin: Nocturno cis mol op. 27 č. 1
Marianna Majerčíková – klavír 2. roč. z triedy PaedDr. Márie Pohůnkovej

Jean Baptiste Singelée: Concerto op. 57
Elena Mazáková – saxofón 3. roč. z triedy Mgr. art. Mareka Pastírika, ArtD.
Mgr. Martina Hamalová – klavír


Michal Vilec: Romanca
Monika Stacherová – husle 4. roč. z triedy Mgr. art. Zuzany Guttenovej, ArtD.
Mgr. art. Alena Ferková – klavírLeslie Bassett: Kvarteto pre 4 pozauny
Martin Panák – 4. roč., František Vincúr a Roman Toman – 5. roč.
Matúš Krpelan – 6. roč.
pripravil Mgr. art. Martin Židek


 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80