Dôležité správy:

Koncert komornej hudby


v NKS Konzervatória o 17.00 h


na programe: Meisl, Šper, Untug, Dubois, Poulenc, Glasser, Dvořák, Bach, Franz, Händel, Pastírik

Jan Meisl: The Beetledrive – 1. Etuda d mol (arr. pre duo M. Mártonová)
Marek Mikáč – 2. roč. a Mikuláš Kapjor – 5. roč., pripravila Mgr. art. Mária Mártonová, ArtD.

Georg Daniel Šper: Sonáta č. 3 pre 3 pozauny
Martin Panák – 4. roč., Roman Toman – 5. roč., František Vincúr – 5. roč.
pripravil Mgr. art. Martin Židek


Andrea Untung: Spanish Dance, Leo Delibes: Flower duet, Johanness Brahms: Hungarian Dance N. 5
Viktória Skokanová – flauta 4. roč., Stanislav Mokrý – klarinet 4. roč., Agáta Motyková – fagot 5. roč.
pripravila Mgr. art. Bibiana Bieniková


Pierre-Max Dubois: Quatuor
1.Ouverture   2.Doloroso  3.Spirituoso 4.Andante –Presto
saxofónové kvarteto v zložení:
Elena Mazáková – 3. roč., Anna Vojtašáková – 4. roč., Michal Ondrička – 3. roč., Matej Novák – 4. roč.
pripravil Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD.


Francis Poulenc: Sonáta pre 3 plechové dychové nástroje – 1. Allegro moderato
Martin Panák – pozauna 4. roč., František Vincúr – pozauna 5. roč., Dominika Gúberová – lesný roh 5. roč.
pripravil Mgr. art. Martin Židek


J. Glasser: Abend Schlummer, P. I.. Čajkovskij – Net toľka tot kto znal
Mária Hanková – spev 4. roč., Matej Tkáč – violončelo 4. roč., Mgr. art. Emília Kalická – klavír
pripravila MgA. E. Sadloňová, PhD.


Antonín Dvořák: Slovanský tanec c mol op.46 č. 7
Barbora Ščípová a Veronika Jurčacková – klavír 6. roč.
pripravila Mgr. art. Darina Andrejková


Johann Sebastian Bach : Brandenburský koncert č. 5 – 2. Affettuoso
Janka Privarová – husle 3. roč., Viktória Skokanová – flauta 4. roč.
Mgr. art. Michael Berki – klavír     
pripravili – Mgr. art. J. Sršeň a Mgr. art. M. Baloga

Doppler Franz: Andante et Rondo op. 25
Tatiana Papanová – flauta 4. roč.,  Adriana Kolimárová – flauta 4. roč.
Kristína Skatuloková – klavír 6. roč., pripravil Mgr. art. Miroslav Hanáček

Georg Friedrich Händel: Vodná hudba - 1. Suita – 2. Alla Horn Pipe v úprave pre brass kvinteto
Mgr. Martin Oboňa – 1. trúbka, Michal Kozárik – 2. trúbka., Dominika Gúberová – lesný roh
Roman Toman – pozauna, Martin Foltán – tuba, pripravil Mgr. Martin Oboňa

Marek Pastírik: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre flautový súbor a klavír                                
V. Skokanová, T. Reichelová, K. Kullová, S. Durajová, T. Papanová, N. Kozáková, A. Holáš, A. Kvasničková, N. Šnircová, Tomáš Buc – klavír 5. roč.
pripravili Mgr. art. J. Sršeň a Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD
. 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80