Dôležité správy:

Oddelenie spoločensko-vedných a hudobno-teoretických predmetov

Švandová Hana Mgr. zástupkyňa riaditeľa, anglický jazyk, slovenský jazyk, 
   
   
Garabášová Zuzana Mgr. hudobno-teoretické predmety, 
Januchová Daniela Mgr. hudobno-teoretické predmety, t. č. MD
Kompišová Martina PhDr. nemecký jazyk, anglický jazyk, občianska náuka, pedagogika, triednictvo, výchovný poradca
Krchová Marta PhDr. slovenský jazyk, nemecký jazyk,  vedúca PK všeobecno-vzdelávacích predmetov, triednictvo
Krška Martin Mgr. náboženská výchova, liturgika, gregoriánsky chorál, triednictvo
Kubek Juraj Ing. informatika v umení
Kučavíková Dagmar Mgr.
Kureková Anna Mgr. art.
taliansky jazyk, latinský jazyk, anglický jazyk, triednictvo
základy dirigovania, informaika v umení­, náuka o nástrojoch, triednictvo, t.č. MD
Margetín Peter Ing. informatika, správca počítačových sietí 
Mihálik Miroslav Mgr.
Martáková Eva PhDr.
dejepis, estetika, estetický seminár, etika
psychológia, estetika umenia, etická výchova, koordinátor prevencie patolog. javov
Michalcová Alžbeta vyučovacia prax PHV a HV
Pavič Lucia Mgr. art.  hudobno-teoretické predmety
Pažická Marta Mgr. PHV a HN - metodika, náčuvy a vyučovacia prax
Prokop Ján Mgr. telesná výchova, pedagogika, vedúci PK
Seidl Milan Mgr. art. sluchová analýza, kompozičné techniky hudby 20.st.
Serra Janka Mgr. hudobno-teoretické predmety, sluchová analýza, vedúca PK
Vargová Eva Mgr. dejiny hudby, diplomový seminár, estetika, triednictvo
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...
News image

Informácie o štúdiu na Ko

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018 Termín talentových skúšok:  11.aprí...

Čítať viac...
News image

Dve percentá

 Milí rodičia, potenciálni darcovia, podporte našu školu 2 percentami z vašich daní na rozvoj talentov va...

Čítať viac...
News image

Prípravné kurzy

Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2018/2019 Konzervatórium v Žiline ponúka uch&...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80