Dôležité správy:

Rada školy pri Konzervatóriu v Žiline

Rada školy
je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.


p.č.
priezvisko, meno funkcia v RŠ
1. Turská Martina, Mgr., Dis. art.  zástupca pedagogických zamestnancov  - predseda
2. Prokop Ján, Mgr. zástupca pedagogických zamestnancov
3. Šottníková Eva zástupca nepedagog. zamestnancov
4. Adamková Marcela, Bc. delegovaný zástupca
5. Kasáková Zuzana, Ing. delegovaný zástupca
6. Skácelová Miriam, Ing. delegovaný zástupca
7. Birnerová  Barbora, Ing., PhD. delegovaný zástupca
8. Hojo Adam zástupca žiakov
9. Svrček Vladimír, Ing.  zástupca rodičov - podpredseda
10. Čongradyová Andrea  zástupca rodičov
11. Holenka Ladislav, Mgr. zástupca rodičov
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...
News image

Informácie o štúdiu na Ko

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018 Termín talentových skúšok:  26.marca 2018...

Čítať viac...
News image

Súťaž v hre na gitare

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na gitare, pozývame všetkých záujemcov, vstup je v...

Čítať viac...
News image

Dve percentá

 Milí rodičia, potenciálni darcovia, podporte našu školu 2 percentami z vašich daní na rozvoj talentov va...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80