Dôležité správy:

Rada školy pri Konzervatóriu v Žiline

Rada školy
je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.


p.č.
priezvisko, meno funkcia v RŠ
1. Turská Martina, Mgr., Dis. art.  zástupca pedagogických zamestnancov  - predseda
2. Prokop Ján, Mgr. zástupca pedagogických zamestnancov
3. Šottníková Eva zástupca nepedagog. zamestnancov
4. Adamková Marcela, Bc. delegovaný zástupca
5. Kasáková Zuzana, Ing. delegovaný zástupca
6. Skácelová Miriam, Ing. delegovaný zástupca
7. Štrba  Jozef, Ing. delegovaný zástupca
8. Hojo Adam zástupca žiakov
9. Svrček Vladimír, Ing.  zástupca rodičov - podpredseda
10. Čongradyová Andrea  zástupca rodičov
11. Holenka Ladislav, Mgr. zástupca rodičov
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK   2016-2017 16. 11. 2016  8. ročník gitarovej s...

Čítať viac...
News image

Informácie o štúdiu na Ko

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018 Termín talentových skúšok:  26.marec 2018...

Čítať viac...
News image

Prípravné kurzy

Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2018/2019 Konzervatórium v Žiline ponúka uch&...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80