Dôležité správy:

Výbor ZRŠ

RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE  PRI  KONZERVATÓRIU, Hurbanova 12, 010 01 Žilina  

 
Školský rok    2012/2013      
 
Príjem za školský rok – 1.9.2012 - 31.8.2013            
 

Príjmy                                                                       
Členské 2012/2013 6 857,00
2 % dane za rok 2012 1 060,07
Úrok 0,20
Celkom 7 917,27
 
 
V Žiline    21.10.2013
 
Vypracovala: Albertová 
 
Schválila: Ing. Janka Piesecká   Výdavky za školský rok     1.9.2012 - 31.8.2013             
 

Výdavky                                                                        
Abonentné vstupenky 1 088,00
Členský príspevok SR RZ 0
Registrácia ZRŠ na 2 % dane 54,00
Poštové poukažky 74,10
Klavír : celá suma – 17 750,00 € , z príspevkového učtu 4 900,00 € 12 850,00
Pohľadnice 13,50
Za umiestnenie v súťažiach – Valíček, Ptačinová,Špirec,Ochodnický 132,00
Poistenie študentov 559,00
Kvety – koncerty, pohreb p. Beniačová 121,89
Poplatky sporiteľni,daň z úroku 77,50
Materiál kancelársky 16,32
Celkom 14 986,31
 
 
 
Konečný stav v pokladni k 31.8.2013                                                  21,05 €
 
Konečný stav účtu k 31.8.2013                                                       4 238,69 €
 
 
 
V Žiline 21.10.2013      
 
Vyhotovila:     Albertová
 
Schválila:        Ing. Janka Piesecká

 
 
Školský rok 2010/2011      
 
Príjem za školský rok – 1.9.2010-31.8.2011            
 

Príjmy                                                                       
Členské 2009/2010 850,00
Členské 2010/2011 7290,00
2 % dane za rok 2010 934,10
Úrok 7,17
Celkom  9081,27
 
 
V Žiline 6.9.2011
 
Vypracovala: Albertová 
 
Schválila: Mgr. Marta Pažická  
 

 
Výdavky za školský rok     1.9.2010-31.8.2011             
 

Výdavky                                                                        
Abonentné vstupenky 1045,00
Členský príspevok SR RZ 165,00
Registrácia ZRŠ na 2 % dane 51,17
Vstupné – koncert 150,00
Zájazd-Brno 410,00
Informačný leták 148,75
Pohľadnice 12,50
Za umiestnenie v súťažiach – Samuelčík,Ptačinová,Lalinský,Fotgáčová 132,00
Slovníky 46,00
Poistenie študentov 258,91
Seminár 14,37
Stojany 100,83
Kvety - pohreb 28,00
Poplatky sporiteľni,daň z úroku 64,93
Ples – tombola,hudba 250,64
Materiál -ozdoby 16,00
Celkom 2894,10
 
 
 
Konečný stav v pokladni k 31.8.2011                                                  7,85 €
 
Konečný stav účtu k 31.8.2011                                                       8.323,36 €
 
 
 
V Žiline 6.9.2011      
 
Vyhotovila:     Albertová
 
Schválila:        Mgr. Marta Pažická
News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80