Dôležité správy:

Oddelenie drevených dychových nástrojov

Sršeň Jozef Mgr. art.
vedúci oddelenia, HOŠ hra na flaute, HNZbP
Bieniková Bibiana Mgr. art.
DaL HOŠ, pedagogický seminár, didaktika, komorná hra, príbuzný nástroj
Hanáček Miroslav Mgr. art.
HOŠ hra na flaute, pedagogický seminár HO, UPI, UPV, triednictvo


 
Ivaniš Miroslav Mgr. art.
HOŠ hra na hoboji, HNZbP, výroba strojčekov
Oravec Milan Mgr.art., ArtD.
HOŠ hra na fagote, výroba strojčekov
Oravcová Henrieta Mgr.
pedagogicko-umelecká prax - flauta
Pastírik Marek Mgr. art. ArtD.
HOŠ hra na saxofóne, komorná hra,  vedenie Big bandu, metodika 
Seidl Ľubomír Mgr. art.  pedagogicko-umelecká prax - klarinet
Šalaga Jozef Dis. art. pedagogicko-umelecká prax - saxofón
Brezániová Anna Mgr.
HOŠ hra na klarinete, HNZbP, úprava plátkov

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK   2016-2017 16. 11. 2016  8. ročník gitarovej s...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80