Dôležité správy:

Spevácke oddelenie

Gráf Jozef Mgr. art.
vedúci oddelenia, spev, metodika, UPI
 
Beloridová Mária pedagogicko-umelecká prax - spev
Dutková Ľubomíra MgA. PhD. HOŠ spev, didaktika
Kianica Radovan Mgr. art. herectvo, javisková reč
Lukáčová Irena Mgr.art. HOŠ spev, hlasová výchova
Nováková Vanda Ing.  pohybová výchova
Orolínová Anastázia pedagogicko-umelecká prax - spev
Polievková Martina MgA. HOŠ spev 
Sadloňová Emília MgA., PhD. HOŠ spev 
Safončíková Eva Mgr.art. HOŠ spev, dejiny a literatúra, dejiny divadla, pedagogický seminár, interpretačný seminár
   

News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK   2016-2017 16. 11. 2016  8. ročník gitarovej s...

Čítať viac...
News image

Informácie o štúdiu na Ko

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018 Termín talentových skúšok:  26.marec 2018...

Čítať viac...
News image

Prípravné kurzy

Pred prijímacími skúškami pre školský rok 2018/2019 Konzervatórium v Žiline ponúka uch&...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80