Dôležité správy:

Koncert symfonického orchestra

o 19.00 h v DU Fatra, na programe Purcell, Vivaldi, Bach, Beethoven, Schubert...účinkujú: pozaunové trio a kvarteto, sláčikové kvarteto, spevácke duo a spevácky zbor KonzervatóriaKontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80