Dôležité správy:

Výsledky prijímacieho konania


Výsledky prijímacieho konania (talentových skúšok) pre šk.rok 2018/2019, kliknite tu...Termín podania prihlášok: do 28.februára 2018
Termín talentových skúšok: 26.marca 2018


Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80