Dôležité správy:

Prednáška

Dňa 9. 12. 2015 sa v našej škole konala prednáška: Pravda o drogách. Veľmi sa nám páčilo, že pán Prekop, ktorý viedol prednášku mal zmysel pre humor a vie ako komunikovať s mládežou. Pekné bolo, že sa pýtal na naše názory a zároveň nám rozprával svoje príbehy a zážitky.
Je pravda, že mňa zaujme máloktorá prednáška, ale táto bola výstižná a poučná. A pán prednášajúci mal pravdu, že by sme nemali fajčiť, piť alkohol a nemali by sme užívať omamné látky, ktoré nie sú legálne. A mali by sme si vážiť zdravie, lebo tie jedy nám zdravie ničia.


 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80