Dôležité správy:

Smernica o zmluvy

Smernicu o náležitostiach absolvenských písomných prác stiahnete kliknutím tu ...

Kolektívna zmluva 2016

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80