Dôležité správy:

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľa predmetu: pohybová výchova , viac info tu...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80