Dôležité správy:

Informácie o štúdiu na Konza

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018
Termín talentových skúšok:  26.marec 2018