Dôležité správy:

Informácie o štúdiu na Konza

Termín podania prihlášok:  do 28.februára 2018
Termín talentových skúšok:  26.marca 2018

 

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80