Tlačivá na stiahnutie

Žiadosti, formuláre, prihlášky, tlačivá, smernica a posudky.

 

Dokumenty pre žiakov/zákonného zástupcu:

 

Žiadosť o dišpenz 

pdf dokument 

Žiadosť o odklad polr. skúšky - do 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o odklad polr. skúšky - nad 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o odklad výročnej skúšky - do 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o odklad výročnej skúšky - nad 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o opakovanie ročníka - do 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o opakovanie ročníka - nad 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o opravnú skúšku - do 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o opravnú skúšku - nad 18 rokov 

pdf dokument

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - do 18 rokov 

 pdf dokument

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - nad 18 rokov 

 pdf dokument

 

 

 Dokumenty pre učiteľov:

 

 Formulár na rozvrh

pdf dokument

word dokument

 Žiadanka vyučovania v náhradnom čase

 excel tabuľka

 Písomné  hodnotenie pedagogickej praxe

 word dokument

 

 

Iné dokumenty:

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia - DiS.art.

Žiadame Vás, aby ste k žiadosti priložili notárom overený absolventský diplom, ofrankovanú obálku /známku podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre doporučenú zásielku// a vypísaný podací lístok, aby sme Vám vystavené potvrdenie mohli zaslať naspäť.

word dokument

 Prihláška na súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky 2018/2019

excel tabuľka 

 

 

Dokumenty k absolventskej písomnej práci:

 

Smernica o náležitostiach APP

pdf dokument

Posudok oponenta_APP

word dokument

Posudok konzultanta_APP

word dokument

Protokol o zadaní_APP

word dokument

 Absolventský koncert - protokol

pdf dokument 
   

Students Review

Maick Zamal

Maick Zamal

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc

Paul Croves

Paul Croves

Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio

Popular Course