Vyhodnocovacie správy

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy.

spracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

download

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

download

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016

download

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015

download

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014

download

 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013

download

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012

download

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2010/2011

download

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2009/2010 

download

 

 

Students Review

Maick Zamal

Maick Zamal

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc

Paul Croves

Paul Croves

Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio

Popular Course