Oznam

MŠVVaŠ podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do odvolania.

 

www.ucimenadialku.sk

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/ 

 

Milí študenti,
situácia, v ktorej sme sa ocitli v súvislosti  s ochorením COVID 19 a karanténou, je pre nás všetkých nová a neznáma. Veríme ale, že pri spoločnom úsilí a disciplíne to nakoniec zvládneme  zdraví  a posilnení.
V súčasnosti sú školy na Slovensku zatvorené na dva týždne – do 27. 3., ale je možné, že táto mimoriadna situácia  bude trvať oveľa dlhšie. Dnes nevieme predpovedať, kedy sa znovu začne vyučovať. 
Preto je dôležité, aby ste tento čas, keď sa nemôžete stretávať so svojimi profesormi, využili na samostatné štúdium. 
Pripravte si plán na dlhšie obdobie i na každý deň. Cvičte na nástroji, spievajte.  Vyhraďte si čas na  štúdium, na oddych.  Skôr či neskôr sa stretneme a bude potrebné byť pripravený na výročné skúšky, maturity,  absolventské koncerty a skúšky, záverečnú klasifikáciu. Možno to bude prebiehať všetko  veľmi rýchlo a v krízovom móde.
Vaši pedagógovia vás budú kontaktovať cestou EDUPAGE alebo e mailu, kde vám budú zadávať úlohy na týždennej báze.
Sledujte dianie v krajine, riaďte sa dobrými radami odborníkov, dodržiavajte pokyny, strážte si svoje zdravie a posilňujte imunitu. 
Veríme ale, že toto obdobie prekonáme v zdraví a čoskoro sa vrátime do bežného života.  Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

Mesačný plán školy

Mesačný plán aktivít našej školy na aktuálny mesiac.

Čítať ďalej...

Plán organizácie školského roka.

Plán organizácie školského roka 2019/2020 našej školy.

Čítať ďalej...

Kto je Online

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line